București în vis, în realitate, în amintiri / Expoziție Štěpán Vrbický

Štěpán Vrbický este un artist ceh care are o legătură specială cu Bucureştiul. În timpul rezidenței sale artistice în capitală, în 2011, Štěpán Vrbický a desenat realitatea orașului așa cum o percepea pentru prima dată, cu ochii unui străin. Nimic deosebit în asta. Ceea ce e mult mai interesant este că cele două săptamani petrecute în București nu reprezintă singura perioadă în care mâinile artistului au fost ocupate cu străzile, piețele sau parcurile acestui oraș. Înainte de a păși în București, Vrbický și-a schițat câteva imagini ale orașului care apăruseră la granița dintre vis și imaginație. Aşa cum spune chiar el într-un interviu, odată ajuns în Bucureşti a trebuit să se descotorosească de mecanismul mental care îl ajutase în prima etapă, înlocuind impresiile cu realitatea. Pentru a completa proiectul cu o a treia dimensiune, acesta a realizat, la doi ani de la vizita in Bucureşti, o nouă serie de imagini, aşa cum sunt ele păstrate în amintirea lui.

Artistul descrie proiectul ca „o colecție de desene despre gândire orientată în trecut, prezent şi viitor, adaptată unei locaţii”. Fiecare din cele trei perioade este reprezentată prin aproximativ 15 schiţe în creion, alb negru şi color, într-un stil propriu care poate fi descris ca hiperrealistic. Expoziţia ne prezintă, pe lângă modul propriu al lui Štěpán Vrbický de a vedea Bucureştiul, un exerciţiu de imaginaţie şi obervaţie. În ciuda faptului că proiectul a început acum mai mult de doi ani, aceasta este prima expoziţie a artistului ceh în România.

Poster Exhibition-web
4.04 – 4.05 2013
Vernisaj: 4 aprilie / 19:30 / Librăria Cărturești

Un eveniment organizat de Centrul Ceh și librăria Cărturești. Partener: Koh-i-Noor

Intrare liberă. Eveniment fb aici.
English:

Štěpán Vrbický is a Czech artist who has a very particular tie with Bucharest. During his artist residency in at the Czech Center in 2011, Štěpán Vrbický drew the reality of the city as he was perceiving it for the first time, with a stranger`s eye. Nothing spectacular about this, you may say. What is much more interesting is that the two weeks he spent in Bucharest were not the only time in which his hands were busy with the streets, markets or parks of this city. Before stepping in Bucharest, Vrbicky sketched several images of the city that had appeared to him at the border between dream and imagination. As he himself confesses in an interview, it was a challenge to rid of the mental mechanism that had helped him in the first stage, in order to replace past impressions with objective reality. To round up the project, giving it a third dimension, two years after his visit to Bucharest he realized a series of images that he kept in memory.

The artist describes the project as „a collection of drawings about thought, oriented towards past, present and future, applied to a particular location”. Each of the three periods is represented in about 15 pencil sketches, both color and black and white, in a particular style that can be described a hyperrealistic. The exhibition brings about, besides the very particular imagery of Stepan Vrbicky , a very interesting observation and imagination exercise, easy to repeat or envision by any onlooker. Despite the fact that the project started more than two years ago, this is Vrbicky`s first exhibition in Romania.