Czech Film Hunting

Czech Film Hunting e un festival unic, care se va întâmpla între 1 și 5 iunie, unde nu te aștepți. Filmele părăsesc cinematograful și ies în oraș, în parcări, zone industriale, conace și castele. Vânându-le, vom găsi și locuri uitate pe lângă care trecem în fiecare zi fără să știm. Filmele? Toate cehe, asortate cu locul. Unele clasice, altele mai experimentale. Poți alege. Dar dacă le vezi pe toate primești un cadou de la Staropramen.

CZech film hunting-web
CZECH FILM HUNTING
1 – 5 iunie 2013

Program:

Sâmbătă, 1.06 / 21:00 / Ferat Vampire / @ Garajul Ciclop

Duminică, 02.06 / 21:00 / Amadeus / @ Grădina Muzeului George Enescu

Luni, 03.06 / 21:00 / Švankmajer Night / @ WASP

Marți, 04.06 / 21:00 / The Cremator / @ Garajul Ciclop

Miercuri, 05.06 / 21:00 / Menzel Night / @ Palatul Știrbei

Toate filmele sunt subtitrate în limba engleză.
Intrarea la toate proiecțiile este liberă.

Un eveniment organizat de Centrul Ceh împreună cu Staropramen. Parteneri: Muzeul George Enescu, WASP, Pegas. Parteneri media: 24FUN, Bewhere, feeder.ro, Liternet.ro, Modernism, SUB25.

Filme:

Ferat Vampire
Cehoslovacia / Juraj Herz, 1982 / 90’

O nebunie pe roți, chiar și în contextul filmelor cehești din perioada respectivă, care erau cel puțin experimentale. “Ferat Vampire” este o comedie absurdă și grotescă despre o mașină-model care nu are nevoie de benzină, motorină sau alte derivate poluante, ci doar de sânge uman. O poveste clasică, dar cu întorsături interesante, în care se pot detecta ușoare urme de satiră la adresa tehnologizarii și naturii umane. În orice caz, o inițiere pe cinste în lumea mirobolantă a filmelor cehești.

Amadeus
USA / Miloš Forman, 1984 / 173’

“Iertați-mă, majestate. Eu sunt un om vulgar. Dar vă asigur, muzica mea nu e.” Acesta este Mozart, un tânăr care se zbate jovial între nebunie și genialitate. În spatele cortinei, compozitorul Salieri se simte detronat din lumea muzicii și din creația divină. Salieri simte că are o singură portiță către glorie: daca nu îl poate egala pe Mozart, măcar să îi scrie recviemul de înmormântare. În ciuda aparențelor, “Amadeus” nu este un film despre Mozart. E un film despre geniu și mediocritate, despre puterea omenească și cea divină și îmbinarea lor în actul creației.

Švankmajer Night

Jan Švankmajer este un suprarealist autoproclamat, model pentru mulți regizori renumiți, cum ar fi Terry Gilliam. Prin tehnica stop-motion, el reușește să producă un efect amuzant și de coșmar în același timp. Filmele lui sunt bogate în simboluri și referințe culturale care vorbesc limbajul subconștientului, mulțumindu-i atât pe cei care caută înțelesuri întortocheate cât și pe cei care se bucură de stimuli vizuali. Un lucru e sigur: nici unii, nici ceilalți nu au timp să se plictisească, deoarece filmele lui Švankmajer sunt la fel de obsedante ca romanele lui Kafka.

The Cremator
Ceholovacia / Juraj Herz, 1969 / 95’

Dincolo de imaginile perfecte, imbinate subtil, “The Cremator” este un film horror prin desăvârșire. Totuși, spre deosebire de filmele-horror-ca-la-carte, nu există apariții neașteptate de după ușă. Răul e prezent permanent, are o față rotofeie, zâmbitoare și își iubește familia și pisica; totuși devine din ce în ce mai înspăimântător de la un minut la altul, pe măsură ce își asumă rolul de salvator prin moarte. “The Cremator” este unul din cele mai valoroase filme ale Noului Val cehoslovac, un film care dă fiori prin frumusețe și morbiditate în același timp.

Menzel Night

Lui Jiří Menzel, invitatul de onoare al festivalului, îi dedicăm o seară specială în Palatul Știrbei, unde vom proiecta simultan mai multe din filmele acestuia. Menzel nu doar că face filme de aproape jumătate de veac, dar regizează și teatru, este actor și are o carieră publicistică. Cel mai bine îi putem descrie stilul ca îmbinând o viziune umanistă a lumii cu sarcasm și provocări jucăușe. Debutul său, lungmetrajul “Trenuri bine păzite” i-a adus un premiu Oscar. Nici cel mai recent film al său, “L-am servit pe regele Angliei”, nu se lasă mai prejos, aducând peste un milion de spectatori în cinematografe. Sperăm ca pentru publicul său, la fel ca pentru Menzel, filmul să fie “o împăcare cu lumea”.

Locații:

GARAJUL CICLOP
B-dul Magheru, nr.6-8

Ciclop e un amfiteatru cu parcare rezervată în foaier. Îi lipsește catifeaua vișinie și o cortină cum se cuvine iar în locul ei sunt uși de fier masiv. Aici se ajunge printr-o spirală mai aproape de cer. Proporțiile armonioase ale sălii oferă o viziune calitativă de ansamblu din fiecare lojă, iar acustica e pe măsură. Vă așteptăm și in haine de gală, dar nu prea lungi datorită prafului de pe podea. În această parcare unică vă oferim două serate aproape de operă, cu o tragicomedie horror și un horror comic, ambele regizate de Juraj Herz.

GRĂDINA MUZEULUI GEORGE ENESCU
Calea Victoriei, nr. 144

Dincolo de poartă e muzica. Și în spate, o gradină liniștită unde notele plutesc în aer. Grădina George Enescu se află între viața compozitorului, căsuța în care a locuit, și opera sa, muzeul care păstrează scrierile sale, bagheta și chiar fracul. E un spațiu suspendat, prin care se plimbă Enescu, sinonim cu muzica. Poate că ne invită la tăcere. Dar nu e o tăcere încremenită sau apăsătoare, e o așteptare a muzicii, în orice formă și de oriunde ar veni ea.

WASP
Str. Ion Minulescu, nr. 67 – 93, Fabrica Flaroș, corp B, etaj 2, zona Timpuri Noi

Alba-neagra. Un spațiu activ pentru muncă și artă într-o zonă dezactivată de trecerea timpului. O zonă post-industrială ostilă, păzită de pisici prietenoase. WASP a fost o fabrică de textile. Acum s-a îmbrăcat în haine noi și produce artă contemporană. Se pare că acest loc este dominat de contraste. De aceea vom proiecta simultan filmele lui Švankmajer într-o cameră neagră și una albă. Deci cutezați să intrați dincolo de barieră, prin parcare, în hala cea mare.

PALATUL ȘTIRBEI
Calea Victoriei, nr. 147

A fost odată ca niciodată un edificiu neoclasic, un palat. Aici aveau loc cele mai așteptate baluri ale fiecărui sezon, se păstrau cele mai bune vinuri și cea mai luxoasă mobilă. Edificiul a avut mulți proprietari, dar a ales să poarte numele unuia din ei: Știrbey. Acum e gol. Nu doar în hol și pe balcon, au luat tot ce îl împodobea. Au rămas pereții să spună povești cui o vrea să îi asculte. Și filme să proiectăm avem unde.

Czech Film Hunting is a unique festival that happens where you don`t expect it. The movies, already out of the ordinary, also go out of cinemas and wander around the city, hiding in parks, factories and even castles. While looking for them, you will also find forgotten place we walk by everyday without noticing. Films? All Czech. Each in its own way, an eye candy and a riddle. Chosen to fit to the space. Some are classical. Others are experimental. You can have your pick. But if you see them all you get a gift from Staropramen.

English:

CZECH FILM HUNTING
1 – 5 June 2013

PROGRAM
Saturday, 1.06 / 21:00 / Ferat Vampire / @ Garajul Ciclop
Sunday, 02.06 / 21:00 / Amadeus / @ Garden of George Enescu Museum
Monday, 03.06 / 21:00 / Švankmajer Night / @ WASP
Tuesday, 04.06 / 21:00 / The Cremator / @ CICLOP
Wednesday, 05.06 / 21:00 / Menzel night / @ Stirbei Palace

All movies have English subtitles.
Free entrance to all projections.

Event organized by Czech Centre Bucharest and Staropramen. Partners: George Enescu Museum, WASP, Pegas. Media partners: 24FUN, Bewhere, feeder.ro, Liternet.ro, Modernism, SUB25.

Films:

Ferat Vampire
Czechoslovakia / Juraj Herz, 1982 / 90’

Craziness on wheels, even in the experimental context of Czech films at that time. “Ferat Vampire” is an absurdly grotesque comedy about a dream car, which does not need gas, petrol or diesel oil; it runs on human blood. A classical story with unexpected turns, in which there are clear traces of irony towards technology and human nature. Anyway, it makes for a good introduction into the mesmerizing world of Czech movies.

Amadeus
USA / Miloš Forman, 1984 / 173’

“Forgive me, Majesty. I am a vulgar man. But I assure you, my music is not.” This is Mozart, a young man swinging happily between madness and genius. Behind the curtains, composer Salieri feels he has been dethroned from the world of music and from divine creation. There is only one way to fame for him: if he cannot be as good as Mozart, he can at least write his funeral requiem. Despite all appearances, “Amadeus” is not a film about Mozart. It is about genius and mediocrity, about human and divine power and their coming together in artistic creation.

Svankmajer Night
Jan Svankmajer is a self-proclaimed surrealist who inspired many film makers, such as Terry Gilliam. Using stop motion, he manages to combine an amusing and nightmarish effect. His films are full of symbols and cultural references that speak the language of subconscious, pleasing both those who are looking for twisted meanings and those who enjoy visual stimuli. One thing is certain: neither will get to be bored, because „Svankmajer`s films are as obsessive as Kafka`s novels.”

The Cremator
Czecholovakia / Juraj Herz, 1969 / 95’

Beyond the perfect images subtly combined, “The Cremator” is a horrifying film. Yet, compared to classical horrors, evil does not lurk in the dark. He is present at all time, has a round, smiling face and loves his family and cat; yet he becomes scarier and scarier by the minute, as he takes over the role of world saviour through death. “The Cremator” is the pearl of the Czech New Wave, a film that gives the shivers through beauty and morbidity at the same time.

Menzel Night

Jiri Menzel being our special guest, we will dedicate him a special night in the Stirbei Palace, where we will simultaneously project several of his movies. Menzel has been making movies for almost half a century and by now developed a very personal style. He combines a humanist view of the world with sarcasm and playful dares. His debut, “Closely Watched Trains”, got him an Oscar. His most recent film, “I Served the King of England” was also a success, bringing over a million people to cinemas. We hope that for the public, as for Menzel himself, film can be “a form of reconciliation with the world”.

Locations:

Garajul CICLOP
B-dul Magheru, nr.6-8

Ciclop is an amphitheatre where you park in the foyer. It lacks the red velvet, it was replaced with heavy iron doors. By climbing the spiral you get closer to the sky. The harmonious proportions of the hall offer a quality view, completed by the acoustics. You can come in fancy dress, but mind the dust on the floor. In this very special parking space we offer two opera-like evenings: a horror tragi-comedy and a funny horror, both directed by Juraj Herz.

GARDEN OF GEORGE ENESCU MUSEUM
Calea Victoriei, nr. 144

Behind the gate there is music. And even further, a peaceful garden, situated between George Enescu`s life, the small house he lived in and his work, the museum. It is a suspended space, where Enescu, synonym of music, wanders free. Here, in silence and amazement, we shall wait for music to start.

WASP
Str. Ion Minulescu, nr. 67 – 93, Fabrica Flaroș, corp B, etaj 2, zona Timpuri Noi

Black and white. An active space for art and work in a desolate area. A post-industrial hostile zone guarded by friendly cats. WASP was a textile fabric. Now it put on new clothes and it produces contemporary art. It seems this place is dominated by contrasts. Therefore we will simultaneously project Švankmajer`s films in a black room and in a white one. The place may be hard to fiind, but don`t give up, it`s worth it.

STIRBEI PALACE
Calea Victoriei, nr. 107

Once upon a time, there was a neoclassic palace. They lived happily here, throwing fancy-dress balls and enjoying a simple life of complex pleasures. Now it is empty of the neoclassic furniture that used to decorate it. But the walls are full of stories still to be told. Maybe for one night we can relive the end of aristocracy, in style and with good movies.