CZECH FILM HUNTING – ziua 5Menzel night + closing party @ Palat