CZECH FILM HUNTING – ziua 5 Menzel night + closing party @ Palat