Výzva pro mladé české umělce z oblasti vizuálního umění a fotografie

Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v Bukurešti vypisují výběrové řízení na třítýdenní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období 3. – 24. listopadu 2014. Tvůrčí pobyt pro oblast umění ve veřejném prostoru, výtvarného umění a fotografie je určen mladým umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia.

noaptea institutelor
O rezidenční pobyt mohou zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 750 eur.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu musí obsahovat:

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II. Přílohy:

Motivační dopis (s popisem zamýšleného projektu) v češtině v rozsahu maximálně dvou stran.
Profesní životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů v češtině včetně obrazové dokumentace tvorby z posledních let (maximálně čtyřicet fotografií, nebo katalog). Popis projektu, životopis a přehled realizovaných projektů dodávejte jak v tištěné, tak v elektronické verzi.

Podmínky pro podání žádosti

Projekt zpracovaný podle uvedených podmínek musí být zaslán poštou, nebo osobně doručen na adresu Institut umění – Divadelní ústav, Celetná 17, 110 00 Praha 1,

T 224 809 116, rezidence@institutumeni.cz.

Uzávěrka přihlášek je 25. září 2014

Česká centra jsou příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR
Po termínu předložené žádosti (rozhoduje razítko pošty), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Zaslané žádosti se nevrací. Na žádost budou vrácena pouze portfolia.
Zaslané žádosti posoudí a výběr provede odborná komise. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni do 15. října 2014.
Vybraný umělec zašle písemnou zprávu o pobytu a realizaci svého uměleckého projektu v rozsahu min. jedna A4 nejpozději do 14 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.
Pobyt není určen pro teoretický výzkum.
Organizátor si vyhrazuje právo rezidenci neuskutečnit.

Více informací a přihlášku ke stažení naleznete zde: http://bucharest.czechcentres.cz/cs/novinky/rezidence-podzim-2014/