Ars Telefonica -PhoneBox / 23-27 septembrie / Bucuresti

Centrul de Introspectie Vizuala lanseaza in Bucuresti prima editie a proiectului «Ars Telefonica». Conceput ca platforma temporara de expunere si dezbatere, evenimentul se adreseaza contextului social bucurestean, umarind sa reactiveze acele spatii urbane cu potential cultural direct. De aceea, «Ars Telefonica» este mai mult decât un eveniment cultural punctual. El este un concept-umbrela prin intermediul caruia sunt traduse aspecte ce privesc modul in care gestul artistic contemporan este comunicat, necesitatea de a forma o comunitate de interes pentru aceasta zona culturala, precum si de a urmari legaturile care se stabilesc, intr-un context specific, intre locatie, arta si audienta.

afisarstelefonica.jpg

Cu ocazia evenimentului «Ars Telefonica», Centrul de Introspectie Vizuala isi inaugureaza spatiul din str. Biserica Enei nr.16, sector 1, Bucuresti.
Deschidere: Marti, 23 septembrie 2008, 7pm

Participanti: Studio Basar (Bucuresti); Luca Frei (Malmo); Carl Michael von Hausswolff (Stockholm); Dorte Meyer (Berlin); Roland Schony (Viena); Bernhard Schreiner (Frankfurt); son:DA (Maribor); Jiri Skala (Praga); Nasan Tur (Berlin); Joanna Warsza (Varsovia); AdnanYildiz (Istanbul/Berlin)

Programat sa se desfasoare cu regularitate in Bucuresti, implicand cu fiecare editie noi formate curatoriale, proiectul «Ars Telefonica» este conceput ca platforma temporara de expunere ce-si propune sa aduca în prim plan componente specifice realitatii urbane contemporane.
In contextul problematicilor vizate de curatori, «Ars Telefonica» este mai mult decat un eveniment cultural punctual. El devine un concept-umbrela prin intermediul caruia sunt traduse aspecte ce privesc atat de strategiile de comunicare ale gestului artistic contemporan, cat si necesitatea formarii unei comunitati de interes pentru aceasta zona culturala.

Decizia curatorilor, pentru aceasta prima editie, de a apropria un spatiu temporar de expunere – cabina telefonica – reprezinta o alegere asumata care raspunde cererii scenei de arta locala de a gasi noi contexte pentru a disemina vocabularul artei contemporane in lipsa unor spatii expozitionale adecvate, a unor mecanisme de promovare si de crea noi poli de jonctiune intre arta, locatia ei si audienta. Intrebarea pe care o lanseaza proiectul este in ce masura o platforma temporara de acest fel poate perturba comportamentul publicului de arta, al publicului accidental sau al partenerilor care participa direct la productia artistica contemporana? Au aceste spatii potential in a facilita sau in a accelera procesele de schimb social si cultural?

«Ars Telefonica» cuprinde o serie de interventii artistice site-specific desfasurate in cabinele telefonice aflate in zona centrala a Bucurestiului si o suita de prezentari si performante sonore care au loc in spatiul Centrului de Introspectie Vizuala, Bucuresti. Propunerile artistilor invitati apeleaza la mijloace de expresie apartinand unor domenii de gandire conexe, oferind trecatorului posibilitatea de a opta pentru noi coordonate de orientare in oras. Relationarea proiectelor artistice cu viata comunitatii, cu memoria culturala a unui oras, dar si cu un mod de comunicare alternativ, nascut prin utilizarea unui context expozitional neconventional, determina o deturnare a asteptarilor publicului fata de modul in care arta este expusa si a modului in care aceasta intra in dialog cu privitorul.

Proiect finantat de Ministerul Culturii si Cultelor prin Anul European al Dialogului Intercultural 2008

ENGLISH VERSION

Centre for Visual Introspection launches in Bucharest the first edition of the project «Ars Telefonica». Conceived as a temporary platform for exhibition display and dialogue, the event is addressed to the social context of Bucharest. Thus, «Ars Telefonica» is more than a punctual cultural event. It becomes an umbrella-concept where a number of aspects are translated related to the strategies of communication of contemporary artistic gesture, to the establishment of a community of interest for this cultural sector and to follow the connection settled between location, art and audience in a specific context.

With the ocassion of «Ars Telefonica », Centre for Visual Introspection opnes its space in Biserica Enei Street nr.16, 1st district, Bucharest.
Opening: Tuesday, 23 September, 7pm

Participants: Studio Basar (Bucuresti); Luca Frei (Malmo); Carl Michael von Hausswolff (Stockholm); Dorte Meyer (Berlin); Roland Schöny (Viena); Bernhard Schreiner (Frankfurt); son:DA (Maribor); Jiri Skala (Praga); Nasan Tur (Berlin); Joanna Warsza (Varsovia); AdnanYildiz (Istanbul/Berlin)

Scheduled to take place with regularity in Bucharest, involving with each edition new curatorial formats, «Ars Telefonica» project is conceived as a temporary platform for exhibition display which intends to bring into discussion specific components belonging to the contemporary urban realities. In the context of the issues approached by the curators, «Ars Telefonica» is more than a punctual cultural event. It becomes an umbrella-concept where different aspects, related both to the strategies of communication of contemporary artistic gesture and to the establishment of a community of interest for this cultural sector, are translated.

The decision of the curators to appropriate on this edition a temporary space for exhibition display – the phone booth – represents an assumed selection which responds to the actual request of the local art scene to search for new contexts for dissemination of the contemporary art discourse in the absence of proper exhibition spaces, mechanisms for promotion and to create new poles of juncture between art, its venue and audience. The question dropped by the project is to which extend a temporary platform of this kind can disturb the behavior of the art public, the accidental public or of the partners participating directly to contemporary art production? Do these spaces have a potential in facilitating or in speeding up the process of social and cultural exchange?

«Ars Telefonica» consists of a series of site-specific art interventions displayed in the phone booths in the central district of Bucharest and an accompanying program of lectures, discussions and sound performances which takes place in the space of Centre for Visual Introspection, Bucharest. The artists’ proposals involve means of expression belonging to connected cognitive fields, giving to the passers-by the possibility to choose new coordinates to orientate in the city. The relationship of the artistic projects with the community life, the cultural memory of a place and as well with another model of communication, provoked by the appropriation of an unconventional venue, settles a change in the public expectations as far as the way art is exhibited and comes into dialogue with the spectator.

Project financed by Ministry of Culture and Cults through European Year of Intercultural Dialogue 2008