Jaro Varga: Artist with an Attitude

 

26 aprilie 2016 / 17:00 / UNAgaleria
Conferință de Jaro Varga

Ideea cercetării artistice nu este una nouă. Încă de la începutul secolului al XIX-lea, Friedrich Hegel vorbea despre sfârşitul artei, referindu-se la arta care manifesta adevărul, arta imitării (mimesis). Hegel introduce în artă nevoia de conştiinţă istorică şi de conştiinţă critică, altfel spus, nevoia de gândire. Drept cercetare artistică, în sensul în care înţelegem acest concept astăzi, se poate considera scrierea manifestelor avangardiste.

Jaro Varga va discuta în prelegerea sa despre expansiunea artistului în rolul de cercetător artistic. Ne va atrage atenţia vorbind despre genealogia cercetării artistice, poziţia cercetării artistice în comparaţie cu cercetarea ştiinţifică, posibilităţile şi limitele acesteia. Totodată, autorul va prezenta problematica modelului cercetării universitare şi condiţionarea cercetării artistice de către acest model.

Jaro Varga (*1982, Slovakia) este artist și curator al galeriei MeetFactory din Praga. Între 2007 și 2015 a fost curator al galeriei HIT din Bratislava. A absolvit studii masterale și doctorale la Academia de Arte din Bratislava. Scopul vizitei este de a cerceta scena vizuală din București și de a cerceta diferențele dintre dezvoltarea artei în Cehia și România.
Lucrările sale au fost expuse la at The 8th Floor Gallery în New York (2015), Muzeul de Artă Contemporană din Wroclaw, Polonia (2015), Kunsthalle Košice, Slovacia (2014), Meetfactory în Praga, Cehia (2014), Muzeul de Artă Modernă și Contemporană din Seould, Coreea de Sud (2013), Kunstraum Kreuzberg/Bethanien în Berlin, Germania (2013), Bienala din Praga, Cehia (2013), Centrul de Artă și Urbanism în Berlin, Germania (2013), Galeria Națională Slovacă în Bratislava, Slovacia (2012), Grazer Kunstverein, Austria (2011), Secession Vienna, Austria (2010) și altele. A curatoriat expozițiile „Mica Varșovie” la MeetFactory, „Revoluție fără mișcare” la Tranzit SK/HIT, „Descoperirea încetinelii I, II” la Tranzit SK, „Despre plictiseală” TABACKA Kulturfabric și altele. Jaro varga locuiește și lucrează în Praga.

Microsoft Word - 1-ART AND LIFE 2014.docx

ENGLISH:

Jaro Varga: Artist with an Attitude
April 26, 2016 / 5:00 p.m. / UNA gallery (Budişteanu Street, 10)
Lecture by Jaro Varga

 

The ideea of artistic research is not new. Since the begining of the XIXth century, Friedrich Hegel was talking about the end of art, referring to the art that represents truth, the art of imitation (mimesis). Hegel introduces, in art, the need for historical consciousness and critical consciousness, in other words, the need for thought. Avant-garde manifestos writing can be considered artistic research, in the sense that we understand the concept today.

Jan Varga will discuss, in his lecture, about the artist’s expansion in the role of artistic researcher. He will speak about the genealogy of the artistic research, the position of artistic research in comparison with scientific research, its possibilities and limitations. Also, the author will present the model of university research and the conditioning of the artistic research by this model.

Jaro Varga (*1982, Slovakia) is an artist and curator of the MeetFactory Gallery in Prague. Between 2007-2015 he curated an artist run gallery HIT in Bratislava. He graduated his master and doctoral degree at Academy of Fine Arts in Bratislava. The aim of the visit is a research of the Bucharest’s visual scene and to scrutinize the gaps between Czechia and Romania art development.

He exhibited his works at The 8th Floor Gallery in NYC (2015), Museum of Contemporary Art in Wroclaw, Poland (2015), Kunsthalle Košice, Slovakia (2014), Meetfactory in Prague, Czech Republic (2014), Museum of Modern and Contemporary Art in Seoul, South Korea (2013), Kunstraum Kreuzberg/Bethanien in Berlin, Germany (2013), Prague Biennale in Czech Republic (2013), Center for Art and Urbanism in Berlin, Germany (2013), Slovak National Gallery in Bratislava, Slovakia (2012), Grazer Kunstverein, Austria (2011), Secession Vienna, Austria (2010) and others.
He curated group shows Little Warsaw at MeetFactory, Revolution Without Movement Tranzit SK/HIT, The Discovery of Slowness I, II at Tranzit SK, ‘On Boredom’ at TABACKA Kulturfabric and others. Jaro Varga lives and works in Prague.