Incizie cu cuțitul de bucătărie prin viitorul crud a 100 de ani în urmă

Artistele cehe Anetta Mona Chişa și Lucia Tkáčová vor expune în cadrul expoziției colective „Incizie cu cuțitul de bucătărie prin viitorul crud a 100 de ani în urmă”.

Vernisaj: marți 10 mai, 18:00, Spațiu Intact, Cluj-Napoca
Artiști: Guy Ben-Ner, Luchezar Boyadjiev, Paul Buck, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová, Ivars Gravlejs, Yoshua Okón, Larissa Sansour, W. Mark Sutherland, Kenneth Tin-Kin Hung
Curator: Simona Nastac

Spațiu Intact este membru al Federației Galeriilor și Artiștilor din Fabrica de Pensule.

Expresie a unei crize existențiale absolute, Dada se năștea în 1916 pe teren neutru, la Zürich, într-un gest spontan de revoltă și rezistență împotriva ordinii și intereselor politice ce provocaseră deriva primului război mondial. Nihilismul, insurecția, ironia și șocul, amplificate de eliberarea semnificantului, relativizarea sensului și instituirea hazardului drept principiu absolut al creației devin metodele de operare Dada, mobilizate programatic să chestioneze și testeze status quo-ul, într-un anti-proiect paroxistic pentru revitalizarea societății, a limbajului și practicilor estetice.

Expoziția Incizie cu cuțitul de bucătărie prin viitorul crud a 100 de ani în urmă (titlu inspirat din celebrul colaj al artistei Hannah Höch, expus în 1920 la târgul Dada de la Paris) urmărește să probeze că spiritul Dada e la fel de incisiv azi, ca o lamă de cuțit cu două tăișuri, în stare să penetreze straturile dense ale puterii și să-i expună practicile de influență și control. Expoziția examinează, totodată, în ce fel răspund artiștii astăzi forțelor prezentului, un secol după ce dadaiștii au redefinit ideea de artă însăși, oferind prima normă ludic-parodică și totuși profund critică pentru eliberarea ei.

Nu există plan general aici, nici promisiunea vreunei revelații transcendentale – la urma urmelor, „umorul este rațiunea care o ia razna”, spune Groucho Marx. În schimb, vă propunem o pauză de reflecție Dada, pe teme contrare bunului-simț: autonomie, rezistență, curaj, invenție, utopie sau, pur și simplu, altfel. Se oferă 50 Euro recompensă celei mai bune definiții Dada! (Termeni și condiții: numai vizitatorilor expoziției)

dada cluj

Czech artists Anetta Mona Chişa & Lucia Tkácová will exhibit in the collective exhibition „Cut with the Kitchen Knife through the Raw Future of 100 Years Before”

Opening: Tuesday 10 May, 18:00, Spațiu Intact, Cluj-Napoca
Artists: Guy Ben-Ner, Luchezar Boyadjiev, Paul Buck, Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová,
Ivars Gravlejs, Yoshua Okón, Larissa Sansour, W. Mark Sutherland, Kenneth Tin-Kin Hung
Curator: Simona Nastac

Spațiu Intact is a member of The Paintbrush Factory Galleries and Artists Federation.

In 1916, Dada was born on neutral territory, in Zürich, as a spontaneous reaction of revolt against the political order that generated the crisis of the Great War. Insurgence, incoherence, irony and shock, amplified by the liberation of the signifier, the relativization of sense, and the promotion of hazard and spontaneity as absolute principles of creation became the modus operandi of Dada, programmatically mobilized to question and test the status quo, in a paroxystic anti-project aiming to revitalise society, language and the arts.
Misappropriating the title of Hannah Höch’s iconic Dada photomontage, the exhibition Cut with the Kitchen Knife through the Raw Future of 100 Years Before aims to show that Dada is as sharp as a knife with two blades today, able to cut through the dense layers of power and expose its methods of domination and control. It seeks to examine how artists engage with the present-day’s raw forces and inconsistencies, 100 years after Dada redefined the very idea of art, offering the first joyous yet no-nonsense dogma for its release and true freedom.

There is no master plan of coherence here, or indeed any transcendental experience to be had (after all, ‘humour is reason gone mad’, as Groucho Marx said). Instead, you are invited to take a Dada break from the burnout society and reflect on autonomy, resistance, audacity, invention, utopia or else. The reward is 50 Euros to the person who will best explain what Dada is! (Terms and conditions: exhibition visitors only)