Anca-Raluca. B L A N K

Anca-Raluca. B L A N K

24.06. – 02.09.2016
Vernisaj: 24.06. / 20:00
Future Museum (Ion Ghica, 11, București)
www.futuremuseum.ro
luni – vineri / 8.00 – 16.30

Blank este, pe de-o parte, un ritual personal în conexiune intimă cu o perioadă definitorie din viaţa artistei, dar atrage şi atenţia asupra unei nevoi mai largi a societăţii româneşti de a se separa de trecut şi a reinventa viitorul. (Bogdan Cornea)

Expoziția evocă fenomenul de hoarding, care a apărut în ultimul deceniu de comunism, când România exporta mare parte din producţia internă pentru a-şi plăti datoriile externe, lăsându-i pe locuitori în situaţia de a se chinui pentru obţinerea propriilor mijloace de trai. În timpul acestei perioade oamenii au început să valorifice ce considerau a fi bucăţi sau resturi importante, care ar fi putut fi refolosite cândva la repararea sau îmbunătăţirea unor bunuri deteriorate. (Anca-Raluca)

Anca-Raluca a abandonat Istoria Artei la Universitatea de Arte Bucureşti, după un examen picat la muzeologie. Acela a fost momentul în care a simţit cât de eronat este sistemul educaţional din România şi cât de mult lucrează împotriva adevăratei formări a viitorului artist sau, în cazul ei, a unui istoric de artă.

Eveniment organizat de Centrul Ceh București și susținut de Staropramen.
Parteneri media: Revista Arta & The Re:Art
Eveniment facebook aici.

Vernisajul expoziției va fi urmat de o petrecere, de la ora 22:00. Informații aici.
Evenimentul face parte din Noaptea Institutelor Culturale. Program complet aici.

Print

English:

Anca-Raluca. B L A N K

24 Jun – 2 Sep 2016
Opening: 24 Jun / 8pm
Future Museum (Ion Ghica, 11, Bucharest)
www.futuremuseum.ro
Monday – Friday / 8am – 4pm

While Blank is a personal ritual intimately connected to a defining stage in the artist’s life, it also draws attention to the wider needs of Romanian society to break with the past and reinvent the future. (Bogdan Cornea)

This evokes the “economical hoarding” phenomenon which emerged during the last decade of communism when Romania was exporting a large percentage of its internal production to pay off the country’s external debt, thus leaving the Romanian people to scrape for their livelihoods. During this period, people started to salvage what they consider to be relevant bits and pieces which one day might be reused to improve or to fix damaged goods. (Anca-Raluca)

Anca-Raluca quitted Art History at University of Arts Bucharest after a failed exam on the object of museology. It was then when she sensed how erroneous the educational system in Romania was, and how much it worked against the true formation of a future artist, or in her personal case of an arts historian.

Event organized by the Czech Centre in Bucharest and supported by Staropramen
Media partners: Revista Arta & The Re:Art
Facebook event here.

The opening of the exhibition will be followed by a party, starting10pm. Info here.
This event is part of Night of Cultural Institutes. Full program here.