Jiří Kovanda. Anti-eroism și rezistență

JIŘÍ KOVANDA. Anti-eroism și rezistență
Vernisaj: 30 iunie 2016, 19:00
Curator: Călin Dan
Coordonator MNAC: Sandra Demetrescu
Arhitect: Attila Kim
Co-organizator: Centrul Ceh
Partener: Staropramen
Cu sprijinul: Ambasada Republicii Cehe în București
MNAC – Palatul Parlamentului Parter
30.06 – 23.10.2016

Jiří Kovanda (n. 1953) este unul din cei mai importanți artiști contemporani cehi. Lucrările sale au fost prezentate la expoziții internaționale prestigionase, în locuri ca Tate Modern din Londra sau Documenta12 din Kassel. A dobândit recunoaștere internațională în special prin intervențiile și evenimentele sale din anii ’70 și ’80.

Expoziția personală a lui Jiří Kovanda reprezintă continuarea strategiei Muzeului Național de Artă Contemporană de a promova arta experimentală produsă în fostul bloc comunist. Pregătit și lansat în colaborare cu Centrul Ceh din București, evenimentul prezintă, pentru prima oară în România, o privire de ansamblu asupra operei acestui artist important, care curpinde o instalație site-specific și lucrări din colecții private din Cehia.

Practica lui Jiří Kovanda constituie un punct de atracție atât pentru publicul MNAC, cât și pentru întreaga comunitate artistică din România, datorită constantei sale atitudini anti-sistem – în raport cu arta, societatea și politica deopotrivă. Deși o astfel de abordare radicală poate părea excentrică în contextul producției culturale locale, trebuie amintite spirite înrudite, precum Ion Grigorescu, Florin Maxa, Onucsan Miklos, care urmau – (aproape) în sincronie – același drum îngust și riscant.

Kovanda este un artist al cărui interes constă în stimularea reflecției, mai degrabă decât în producția de obiecte artistice. Discursul său este îndreptat mai ales către raportul problematic dintre societate și spațiul public, înțeles atât în dimensiunea sa fizică, cât și în cea politică sau psihologică. Privirea retrospectivă asupra operei lui Kovanda ajută la înțelegerea intervenției minimale pe care o face în spațiile uriașe ale Muzeului: o capodoperă a absenței, încărcată de semnificație istorică.

Print

JIŘÍ KOVANDA. ANTI-HEROISM AND RESISTANCE
Opening: 30 June 2016, 7 p.m.
Curator: Călin Dan
MNAC Coordinator: Sandra Demetrescu
Architect: Attila Kim
Co-organizer: Centrul Ceh
Partner: Staropramen
With the support of: Czech Embassy in Bucharest
MNAC – Parliament Palace, ground floor
30.06 – 23.10.2016

The National Museum of Contemporary Art continues its strategy of promoting the experimental art produced in the former Communist block with a solo show of Jiří Kovanda. Prepared and launched in collaboration with the Czech Cultural Centre from Bucharest, the event is staging the first ever overview of this landmark artist in Romania, comprising a site specific installation and pieces from private Czech collections.

Jiří Kovanda’s work is important for the audience of MNAC and for the art community from Romania in general, due to the consistency of his anti-system attitude – in relation to art, to society and to politics all the same. While such radical approach could look eccentric in the context of the local cultural production, one has to remember kindred spirits such as Ion Grigorescu, Florin Maxa, Onucsan Miklos, who were all following, in (almost) strict contemporaneity, the same narrow and risky path.

Kovanda is an artist interested more in stimulating meditation than in producing art. His discourse is predominantly oriented towards the problematic relation of the society with the public space, understood in its physical, political, and psychological dimensions. The retrospective look at Kovanda’s oeuvre helps the understanding of the minimal intervention he makes in the gigantic spaces of the Museum, a masterpiece of absence, heavy with historical meaning.