Poverty, Inc. / Documentary Mondays

5 decembrie / 20:00 / Centrul Ceh
Poverty, Inc. / Documentary Mondays

Poverty, Inc. / Michael Matheson Miller / SUA, 2015 / 91 min

Lupta împotriva sărăciei este un obiectiv important, dar cine are cel mai mult de câștigat? Poverty Inc. este un film de lungmetraj care analizează fenomenul globalizării din perspectiva raportului de dependență dintre țările bogate și cele mai puțin dezvoltate. Furnizorii de asistență pentru dezvoltare contribuie la reproducerea nesfârșită a acestui sistem de inegalități. Filmul este construit pe baza a peste 200 de interviuri înregistrate în 20 de țări.

Subtitrare în limba engleză
Intrare liberă. Eveniment facebook aici.
Eveniment susținut de Staropramen.

Poverty, Inc. / Michael Matheson Miller / USA, 2015 / 90 min

Fighting poverty is big business, but who profits the most? Poverty Inc. is a long feature film that regards the globalization phenomenon through the lens of the dependency relationship emerging between rich countries and less developped ones. The providers of development assistance programs contribute to the endless reproduction of this inequality system. The movie is based on over 200 interviews filmed in 20 countries.

English subtitle.
Free entrance.
Event supported by Staropramen.