QUIET ODD #11 _ Casting Men

Duminică 11 decembrie / 19:00 / Centrul Ceh

QUIET ODD #11 _ Casting Men

Proiecții: Casting Jesus, Cu mine ești în sigurnață, Art and Identity Politics in Bed Together

Discuție cu Xandra Popescu moderată de Cristina Bogdan

În seara acesta ne vom îndrepta atenția către proiecte care lucrează cu procesul de casting, repetiția și improvizația ca strategii artistice.

Christian Jankowski, Casting Jesus, 2011, 60 minute

Folosind formatul unui talent show, Christian Jankowski invită 13 actori profesioniști să dea o probă pentru rolul lui Iisus Christos într-o producție fictivă. Convinge apoi trei specialiști să joace rolul juriului. Monseñor José Manuel del Rio Carrasco – preot la Vatican; Sandro Barbagallo – critic de artă la ziarul Vaticanului L’Obsservatore Romano; și Massimo Giraldi – jurnalist și secretar al Comisiei de clasificare a filmelor din cadrul conferinței episcopale italiene sunt însărcinați să-l desemneze pe Noul Isus Christos. Filmat în Complesso Santo Spirito din Roma, filmul cercetează felul în care Biserica Catolică percepe reprezentarea artistică a lui Iisus Christos, și, felul în care această imagine este interpretată în cultura pop.

Xandra Popescu și Adrian Knuppertz, Cu mine ești în siguranță, produs de Larisa Crunțeanu, 2015, 3:45 minutes

Am putea considera figura agentului de pază ca find emblematică pentru procesul de gentrificare al vechiului București. Surprinzînd afinitatea dintre estetica pin-up și cea a uniformei, Xandra Popescu și Adrian Kunppertz au creat un calendar pentru 2017 și un video care luate împreună ar putea funcționa ca o lucrare de artă și poate mai degrabă ca pachet corporatist. Sau cel puțin așa speră artiștii.

Xandra Popescu, Art and Identity Politics in Bed Together, work in progress, 2016, 10 minutes

Încearcă să fie o operetă comică. Șase artiști declamă, șoptesc sau se bâlbâie în limba jargonului artistic. Ceea ce reiese e un micro-cosmos al muncii creative în care subiectivitatea este marfa și atenția este moneda.

Intrare liberă. Eveniment facebook aici.

15219450_1882576948641561_3966100586551538829_n

Screenings: Casting Jesus, You Are Safe With Me, Art and Identity Politics in Bed Together

Discussion with Xandra Popescu moderated by Cristina Bogdan

This evening we look at projects that work with casting, rehearsals and improvisation as artistic strategies.

Christian Jankowski, Casting Jesus, 2011, 60 minutes

Using a talent show format, Christian Jankowski invites 13 professional actors to cast for the role of Jesus in a fictional production. A distinguished panel: Monseñor José Manuel del Rio Carrasco, Vatican Priest; Sandro Barbagallo, Art Critic at the Vatican’s L’Osservatore Romano newspaper, and Massimo Giraldi, journalist and Secretary of the Commission for Film Classification of the Italian Bishop Conference, are designated to choose the Next Jesus Christ. Filmed in the Complesso Santo Spirito in Sassia in Rome, the film questions how the Catholic Church perceives the artistic representation of Jesus today and how, in turn, this image is translated into pop culture.

Xandra Popescu and Adrian Knuppertz, You Are Safe with Me, produced by Larisa Crunțeanu, 2015, 3:45 minutes

We could consider that the figure of the security guard has become an emblem of gentrification in the Old City of Bucharest. Seizing the affinity between the aesthetic of the pin-up and that of the uniform, Xandra Popescu and Adrian Kunppertz created a 2017 pin-up calendar (designed by Radu Lesevsch)i and a video, that taken together, may function as a work of art and maybe as a corporate gift. Or at least that’s what the artists are hoping for.

Xandra Popescu, Art and Identity Politics in Bed Together, work in progress, 2016, 10 minutes

Tries to be a comic operetta. Four artists recite, whisper or mumble catch phrases in the jargon of contemporary art. The result is a microcosm of creative labour in which subjectivity is the commodity, and attention the currency.