Finisaj: Everything is Nice / Bon Appétit

// scroll down for the English version //

Galeria Ivan și Centrul Ceh au plăcerea să vă invite joi, 26 ianuarie, ora 18:00, la evenimentul de închidere a expoziției „Everything is Nice / Bon Appétit”, un proiect colaborativ al tinerilor artiști David Krňanský & Martin Lukáč din Praga, Cehia. Născuți la sfârșitul anilor ’80, cei doi împărtășesc un parcurs artistic similar, fiind absolvenți în cadrul aceluiași atelier coordonat de Jiri Černický și Marek Meduna la Academia de Artă, Arhitectură și Design din Praga și participând împreună în numeroase expoziții de grup, unele dintre ele în cadrul grupării „Black Hole Generation”. Suplimentar, cei doi lucrează în spații de atelier îngemănate, fiind astfel constant în contact și schimb de informație referitoare la practica și demersul artistic al fiecăruia.

Expoziția conține lucrări recente, artiștii experimentând mai ales cu mijloacele picturii și ale desenului, într-o instalație site-specific concepută în contextul relației dintre artist și galerie. Având drept fundal arsenalul specific acestui raport, cadrul expozițional propune o abordare mai lejeră a acestei teme complicate și cu sensuri multiple, punând accent pe funcția de mediere a unei galerii de artă contemporană: „Galeria ca un echivalent pentru un mediator ce „servește” picturi. Asta este ceea ce facem la o scară mai mare. Picturi servite de Galeria Ivan.” (David Krňanský & Martin Lukáč).

David Krňanský (n. 1987, Cehia) este absolvent al Academiei de Artă, Arhitectură și Design din Praga (UMPRUM), atelier Jiri Černický și Marek Meduna. Practica sa include pictură, desen, colaj și instalații site-specific. Prin lucrările sale explorează repetiția și motive minimaliste, cu subtile referințe moderniste divergente din punct de vedere estetic, care interacționează cu forme din cultura pop contemporană și muzică. Krňanský a participat recent în expozițiile de grup “Paintings”, Galerie SVIT Praga, “B.H.G: Black Hole Generation”, Gallery Leto, Varșovia, “AABBABBAACBC”, Nová Galerie Praga, și “Czech Painting of the 21st Century in 10 Images” la Měsic ve dne Gallery, České Budejovice. Cele mai recente expoziții personale ale sale includ “The Seven Handed Wizard” la FUTURA în Praga și o expoziție viitoare la Nevan Contempo tot în Praga.

Martin Lukáč (n. 1989, Slovacia) a urmat studii de licență la Universitatea Tehnică din Košice, Facultatea de Arte Plastice, și masterale în cadrul Academiei de Artă, Arhitectură și Design din Praga (UMPRUM), atelier Jiri Černický și Marek Meduna. Practica sa se concentrează mai ales pe mediile picturii și desenului într-un câmp extins, cu compoziții gestualiste integrate cel mai adesea în instalații site-specific. Printre expozițiile sale recente se numără cele de grup: “Dog.Piss.Protection.Attachments.”, I: Project space, Beijing, China, “Plot Thickens”, Kunstpodium T, Tiburg, Olanda, 2016, “Generation Smart“, Galerie NTK, Praga, “UMPRUM 2014“, National Gallery Prague, 2015, și cele personale “Two Hands and a Magnifying Glass at Fait Gallery”, Brno Cehia, “No Love all Hate”, 35M2 Gallery, Praga, 2016.

Intrare liberă. Eveniment facebook aici.

……………………..……………………..……………………..……………………....

Ivan Gallery and the Czech Centre Bucharest are delighted to invite you Thursday 26th January, 6 pm, to the closing event of the exhibiton “Everything is Nice / Bon Appétit”, a joint project by young artists David Krňanský & Martin Lukáč from Prague, Czech Republic. Born in late ‘80s, they share similar artistic paths, having both graduated from the studio of Jiri Černický and Marek Meduna at the Academy of Art, Architecture and Design in Prague and exhibited together in group shows or inside the group “Black Hole Generation”. Furthermore, working in intertwined studio spaces has put them into contact and information exchange regarding each other’s practice and artistic endeavour.

The exhibition features recent works – the artists experimenting mostly with the means of painting and drawing – in a site-specific installation conceived in the context of the relation artist-gallery. Using as a backdrop the markers specific to this relationship, the setting provides a more light approach to this highly complicated and rich in meanings topic, stressing on the mediation function of a contemporary art gallery:
“Gallery as an equivalent for a mediator who “serves” paintings. That is what we are making in bigger scale. Paintings served by Ivan Gallery.” (David Krňanský & Martin Lukáč)

David Krňanský (b. 1987, Czech Republic) graduated from the studio of Jiri Černický and Marek Meduna at the Academy of Art, Architecture and Design (UMPRUM). His work includes painting, drawing, collage, and site-specific installations. Throughout his work he explores minimalist motifs and repetition, which subtly hint at modernism yet aesthetically diverge and interact with forms in contemporary pop culture and music. Krňanský has most recently exhibited his works in the group shows “Paintings” in Galerie SVIT in Prague, “B.H.G: Black Hole Generation” in Gallery Leto in Warsaw, “AABBABBAACBC” in Nová Galerie in Prague, and “Czech Painting of the 21st Century in 10 Images” at Měsic ve dne Gallery, České Budejovice. His most recent solo exhibitions include “The Seven Handed Wizard” in FUTURA in Prague, and an upcoming exhibition in Nevan Contempo in Prague.

Martin Lukáč (b. 1989, Slovakia) has studied at the Technical University of Košice, Faculty of Fine Arts (BA) and graduated from the studio of Jiri Černický and Marek Meduna at the Academy of Art, Architecture and Design (UMPRUM) (MA). His artistic practice focuses mainly on the medium of painting and drawing in an expanded field, with neo-expressionist compositions more than often integrated into site-specific installations. Among Lukáč’s recent exhibitions are the group shows: “Dog.Piss.Protection.Attachments.”, I: Project space, Beijing, China, “Plot Thickens”, Kunstpodium T, Tiburg, Netherlands, 2016, “Generation Smart“, Galerie NTK, Prague, Czech Republic, “UMPRUM 2014“, National Gallery Prague, Czech Republic, 2015, and the solo shows “Two Hands and a Magnifying Glass at Fait Gallery”, Brno Czech Republic, “No Love all Hate”, 35M2 Gallery, Prague, Czech Republic, 2016.

Free entrance. Facebook event here.

www.ivangallery.com