Activism pentru drepturi LGBT în Europa

Asociația ACCEPT și ILGA-Europe vă invită la o discuție în limba engleză despre modul în care Uniunea Europeană poate contribui la apărarea drepturilor persoanelor LGBT.

Chiar dacă anumite domenii ce țin de politicile unui stat nu sunt de competența Uniunii Europene, în ultimii 20 de ani instituțiile europene și-au asumat, din ce în ce mai vocal, lupta pentru egalitate în Europa. Parlamentul European chiar a solicitat, în decembrie 2016, recunoașterea și protejarea reală a tuturor familiilor bazate pe cupluri de același sex, indiferent de statul membru în cauză.

România, ca stat membru UE, s-a angajat în urmă cu 10 ani să respecte un set clar de valori europene:

Art. 2 TUE Uniunea se întemeiază pe valorile respectării demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept, precum și pe respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților. Aceste valori sunt comune statelor membre într-o societate caracterizată prin pluralism, nediscriminare, toleranță, justiție, solidaritate și egalitate între femei și bărbați.

Cu toate acestea, progresul României către atingerea reală a acestor valori pare să fie extrem de lent, atât în domeniul protecției minorităților, cât și în privința respectului atătat statului de drept. Ce poate face Uniunea Europeană pentru persoane LGBT și promovarea drepturilor lor? Cum putem cere înpreună recunășterea și protecția familiei pentru toți? Cine coordonează aceste demersuri și cine se opune lor?

Într-un dialog cu activiști români, Katrin Hugendubel, Directoare de Advocacy a ILGA-Europe, ne va prezenta evoluția din ultimii 20 de ani, dar și noile oportunități sau pericole care se vor afla în drumul nostru în viitorul apropiat.

ILGA-Europe coordonează la nivel european acțiunile de advocacy pentru drepturile persoanelor LGBT+, în domenii precum educația, viața de familie, migrația sau accesul la servicii de sănătate. Detalii pe http://ilga-europe.org/

Evenimentul este organizat în cadrul #LunaIstorieiLGBT2017, cu sprijinul Centrului Ceh.
_____

ACCEPT Association and ILGA-Europe invite you to a discussion in English about how the European Union can contribute to defending the rights of LGBTI people.

Although some policy areas do not fall under the competence of the European Union, during the last 20 years European institutions have assumed an increasingly vocal role struggle for equality in Europe. The European Parliament even underlined in December 2016 the need for protection and recognition for rainbow families.

Romania, as an EU member state, took a commitment 10 years ago to meet a clear set of European values:

Art. 2 TEU The Union is founded on the values of respect for human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and respect for human rights, including the rights of persons belonging to minorities. These values are common to the Member States in a society in which pluralism, non-discrimination, tolerance, justice, solidarity and equality between women and men prevail.

However, Romania’s progress towards achieving these values ​​seems to be extremely slow, both in protecting minority rights, and in terms of respect for the rule of law. What can the EU do to promote the rights of LGBTI people? How can we ask for the recognition and protection of all families? Who coordinates these efforts and who opposes them?

In a dialogue with Romanian activists, Katrin Hugendubel, Advocacy Director of ILGA-Europe, will present the evolution of the last 20 years, but also new opportunities or dangers that will be in our way in the near future.

ILGA-Europe coordinate actions at European level advocacy for LGBT + rights, such as education, family life, migration and access to health Services in it. Details on http://ilga-europe.org/

The event is part of the #LGBTHistoryMonth and is organized with the kind support of the Cezch Center in Bucharest.

** Evenimentele din Luna Istoriei LGBT 2017 pot fi consultate aici:
http://www.acceptromania.ro/lunaistoriei/

***Luna Istoriei LGBT este dedicată în 2017 memoriei lui Sorin Oncu (1980-2016), artist timișoarean care se numără printre pionierii artei queer în România. Imaginea utilizată pentru posterul evenimentului din acest an este bazată pe proiectul său Ah / HwTL (Antihomophobic – Halfway Through Legalization), expus în 2013, în cadrul expoziţiei Inside Insights la Aiurart în Bucureşti. Instalația critică atât autorităţile pentru discriminarea săvârşită, dar şi pe discriminatul anonim care râvneşte fără angajare după drepturi egale. Hibridul între Sfânta Masă şi masa de birou a Serviciului de Stare Civilă reflectă legătura dintre religios şi politic specifică etosului românesc. Chiar dacă “sodomia,“ la care face referire dreapta creştină, este legată strict de intimitate şi spaţiul privat, homosexualitatea nu ţine doar de spaţiul privat, ci este legată şi de existenţa publică, de coming-out, de asumarea şi acceptarea publică a homosexualităţii, de egalitatea dintre majoritate şi minoritate, şi de revendicarea anumitor drepturi. Legile care împiedică obţinerea unui statut egal sunt întocmite cu scopul de a nu recunoaşte existenţa persoanelor LGBT în societate şi (…) în spaţiul privat.