Black Hyperbox / Future Museum

30 martie 2017 / 19:00 / Future Museum

Prezentări de: Alina Popa, Florin Flueras, Ion Dumitrescu, Adriana Gheorghe, Ștefan Tiron, Larisa Crunţeanu​ și Cătălina Gubandru.

“Un punct se alienează de el însuși și devine linie. O linie se alienează de ea însăși și devine un pătrat. Un pătrat se alienează de el însuși și devine un cub. Un cub se alienează de el însuși și devine hipercub. Black Hyperbox este o dimensiune a alienării generative, prin îndepărtarea de experiență prin concept, și de concept prin experiență. Black Hyperbox este o minciună productivă, o viclenie spațiotemporală orientată către viitor în care orizontul conceptual e mutilat prin acțiune și orizontul imaginației e mutilat prin gândire. În Black Hyperbox orice lucru cunoscut se poate transforma într-un black box, într-un absolut necunoscut, iar necunoscutul poate deveni evident.”

Acesta e textul care anunțase Black Hyperbox, inițiat de Alina Popa și Florin Flueraș în 2015. Black Hyperbox a început ca un cadru pentru performance și text, bazat pe alienarea practicii de conceptualizare. Între timp, lucrări individuale au apărut din procesul Black Hyperbox, majoritatea performance-uri. Acestea circulă împreună sau separat.

Acum Black Hyperbox devine și carte, ca urmare a componentei discursive a proiectului. Autorii au fost imersați în Black Hyperbox sau au gravitat în apropiere. În carte, Black Hyperbox se conturează ca un loc ce poate ține împreună zone conceptuale și spațiotemporalități incompatibile: Lumea Veche și Lumea Nouă, teatrul și jungla, jaguarii și inteligența artificială, preistoria și futurismul, lumea domestică și spațiul extraterestru, Mecca și Polul Nord, navele spațiale pierdute în imensitatea cosmosului și politicile Isis, pătratul negru al lui Malevich și călătoria omului pe Lună, gândirea și halucinația.

Intrare liberă. Eveniment facebook aici.

Eveniment susținut de Staropramen.

 

 

“A point alienates from itself and becomes a line. A line alienates from itself and becomes a square. A square alienates from itself and becomes a cube. A cube alienates from itself and becomes a hypercube. Black Hyperbox is a dimension of productive alienation from concepts through experience and from experience through thinking. Black Hyperbox is a productive lie, a future-oriented spatiotemporal ruse, where the conceptual horizon is mutilated through doing and the horizon of imagination is mutilated through thought. In Black Hyperbox, any known can be black-boxed and the unknown can turn out to be most banal.”

This was the text that announced Black Hyperbox, initiated by Florin Flueraș and Alina Popa in 2015. Black Hyperbox started as a frame for performance and text based on the alienation between practice and conceptualization. Meanwhile, individual artworks, mostly performances, emerged from its process. They are circulating sometimes independently, sometimes together.

Now Black Hyperbox is also a book, the outcome of the discursive section of the project. Its contributing authors were immersed in Black Hyperbox or gravitating around it, at least conceptually. In the book, Black Hyperbox comes forth as a place that holds incompatible conceptual zones and spatiotemporalities together: Old World and New World, theater and jungle, jaguars and AI, prehistory and futurism, the earthly home and the alien space,Mecca and the North Pole, spaceships lost in cosmos and the politics of Isis, Malevich’s black square and the moon travel, thought and hallucination.

Free entrance.
Event supported by Staropramen.

Event on Facebook here.