David Lynch: The Art Life / DM

Documentary Mondays continuă. Toamna aceasta intrăm pe teritoriul artelor vizuale. Programul include filme despre artişti, fie ei pictori, fotografi sau cineaşti, filme despre filme, despre situaţii şi realităţi la intersecţia dintre artă şi afacere, documentare menite să inspire, să prezinte personalităţi în lumini inedite, dar şi să aducă în discuţie problematici din lumea artei.

Colaj de Raluca Milescu

 

[For English scroll down]

DAVID LYNCH: THE ART LIFE

SUA, DNK / 88 min. / regia: Olivia Neergaard-Holm, Rick Barnes, Jon Nguyen

David Lynch ne duce într-o călătorie personală prin anii de formare ai vieții sale. De la copilăria idilică într-un orășel din America, la străzile întunecate din Philadelphia, îl urmărim pe Lynch cum schițează evenimentele care au ajutat la formarea unuia dintre cei mai enigmatici regizori.
David Lynch: The Art Life combină arta, muzica și primele filme ale lui Lynch, luminând colțurile întunecate ale lumii sale unice, oferind publicului o mai bună înțelegere a omului și a artistului.
Precum Lynch declară „Eu cred că de fiecare data când faci ceva, ca o pictură sau altceva, mergi pe idei și uneori trecutul poate înconjura aceste idei și le colorează, desi sunt idei noi, trecutul le dă culoare”. Suntem invitați să ni se ofere o viziune privată a studioului unde Lynch picteză, pe dealurile care sunt deasupra Hollywood-ului, în timp ce el ne povesteşte despre trecutul care se desfășoară ca scene din filmele sale. Personaje ciudate sunt aduse la lumină, numai ca să dispară din nou în trecut, lăsând o urmă neștearsă asupra lui Lynch, artistul.
Devenim martori ai fricilor, neînțelegerilor și ai luptelor peste care Lynch trece și, pe parcurs, întâlnim oamenii care l-au ajutat să se formeze. Devine evident că încă de la început Lynch vedea lumea diferit, absorbindu-i umbrele și împletind o tapițerie onirică în care publicul din întreaga lume să se încurce.
Acest film este dedicat fiicei mai mici a lui Lynch și servește ca o autobiografie privată de la tată la fiică. Prin tragerea cortinei asupra idolului sperăm să descoperim individul David Lynch.

Intrare liberă
Eveniment susţinut de Staropramen

Eveniment Facebook aici

[ENG]

USA, DNK / 88 min. / regia: Olivia Neergaard-Holm, Rick Barnes, Jon Nguyen

David Lynch takes us on an intimate journey through the formative years of his life. From his idyllic upbringing in a small town in America to the dark streets of Philadelphia, we follow Lynch as he traces the events that have helped to shape one of cinema’s most enigmatic directors.
David Lynch: The Art Life infuses Lynch’s own art, music and early films, shining a light into the dark corners of his unique world, giving audiences a better understanding of the man and the artist.
As Lynch states “I think every time you do something, like a painting or whatever, you go with ideas and sometimes the past can conjure those ideas and color them, even if they’re new ideas, the past colors them.” We’re invited in and given a private view from Lynch’s compound and painting studio on the hills high above Hollywood, as Lynch retells personal stories from his past that unfold like scenes from his films. Strange characters come into focus, only to fade again into the past, leaving an indelible mark on Lynch, the artist.
We become witnesses to the fears, misunderstandings and struggles that Lynch overcomes and along the way, meet the various people that have helped to mold him. It becomes evident early on in Lynch’s life that he views the world differently, absorbing its shadows and weaving a dream like tapestry for audiences worldwide to become tangled in.
This film is dedicated to Lynch’s youngest daughter and serves as a private memoir from father to daughter. By pulling back the curtains on the icon we hope to uncover the individual, David Lynch.

Free entrance
Event supported by Staropramen

Facebook event here