Întâlnirea anuală EUNIC Romania

În 2016, Centrul Ceh şi Forumul Cultural Austriac au venit cu propunerea de a organiza o întâlnire anuală a membrilor EUNIC România, în Constanţa. Cu această ocazie, toate institutele culturale din Bucureşti se întâlnesc într-un cadru mai extins, pentru a recapitula proiectele organizate în anul precedent, pentru a face planuri pentru anul ce urmează, dar şi pentru a alege viitorul preşedinte.

Anul acesta, întâlnirea este organizată de preşedintele EUNIC România din 2018, Geothe Institut şi va avea loc pe 31 ianuarie – 1 Februarie.

Întâlnirea de anul trecut a fost organizată de Centrul Ceh, ce a deţinut preşedinţia în anul precedent. Discuţiile s-au învârtit în jurul celor mai importante proiecte ale EUNIC România, unele deja consacrate, cum ar fi Festivalul Filmului European, Luna Literaturii Europene sau Ziua Europeană a Limbilor, iar altele la început, cum este cazul festivalului de film Cinemascop, organizat de Centrul Ceh.

Ca şi până acum, cu fiecare astfel de întâlnire anuală, proiectele comune cresc, iar altele noi apar cu scopul de a consolida ideea din spatele cluster-ului, aceea de a promova valori europene comune prin cultură.

EN

In 2016, the Czech Center and the Austrian Cultural Forum came up with the proposal to hold an annual meeting of EUNIC Romania members in Constanta. On this occasion, all cultural institutes in Bucharest meet in a wider context, in order to review the projects organized in the previous year, to make plans for the next year, but also to elect the future president.

This year, the meeting is organized by the president of EUNIC Romania in 2018, Goethe Institut, and will take place on January 31st – February 1st.

Last year’s meeting was organized by the Czech Centre, which held the presidency in the previous year. The talks revolved around the most important projects of EUNIC Romania, some already established, such as the European Film Festival, the Month of Literature or the European Day of Languages, and other projects just starting their journey, as is the case with Cinemascop Film Festival, organized by Czech Centre.

As before, with every such annual meeting, joint projects are growing, and others are emerging in order to strengthen the idea behind the cluster, being to promote common European values through culture.