Citizen Václav Havel Goes on Vacation | Documentary Mondays

A treia săptămână a sezonului de toamnă de proiecții de film vine cu o nouă seară Documentary Mondays, una în care îl urmărim pe Václav Havel în vacanță – sau vorba vine. Documentarul Citizen Václav Havel Goes on Vacation va fi proiectat pe 11 noiembrie 2019, de la ora 20:00. 

Citizen Václav Havel Goes on Vacation – r. Jan Novák, Adam Novák, 2006, 77 min.

Acest documentar recreează o călătorie în Cehoslovacia, pe care viitorul său președinte, Václav Havel, a întreprins-o în 1985, când era încă cel mai important disident al țării. În decurs de o săptămână, el a ajuns de două ori în pușcărie pentru 48 de ore de detenție preventivă și a fost urmărit de peste 300 de polițiști îmbrăcați în civili, care i-ar fi arătat calea corectă ori de câte ori s-ar fi pierdut. În contrast cu știrile televiziunii cehoslovace din perioada respectivă (recolta ar fi fost îmbelșugată), poveștile lui Havel și ale gazdelor sale disidente arată că poți trăi o viață bună chiar și sub presiunea cumplită a unui sistem totalitar.

În vara anului 1985, Vaclav Havel a decis să plece într-o călătorie pentru a-și vizita prietenii și, de asemenea, să testeze amploarea libertăților sale civile ca cetățean al Cehoslovaciei comuniste. Rezultatele au fost kafkiene în absurditatea lor. Documentarul lui Jan Novak reconstituie această vacanță memorabilă, combinând imagini din călătoria reconstituită și comentariile participanților inițiali, cu imagini cu știrile însorite și optimiste ale vremii, difuzate la televiziunea cehoslovacă în luna august.

Intrare liberă.
Subtitrare în limba engleză.
Eveniment susţinut de Budweiser Budvar.

Eveniment Facebook aici.

Vaclav Havel by Tomki Nemec, Photographs

Citizen Václav Havel Goes on Vacation – d. Jan Novák, Adam Novák, 2006, 77 min.

This 80-minute documentary recreates a trip around Czechoslovakia that its future president Václav Havel took in 1985 when he was still the country’s most prominent dissident. In the course of one week, he was twice thrown into jail for 48 hours of preventive detention and followed by over 300 plainclothed policemen, who would helpfully point out to him the right way whenever he got lost. Contrasted with the authentic Czech TV news of the period (the harvest was going swimmingly), the stories of Havel and his dissident hosts show that you can live a great life even under the staggering pressure of a totalitarian regime.

In the summer of 1985, Vaclav Havel (playwright Vaclav Havel, who was later elected president) decided to go on a roadtrip – to visit friends, and also to test the extent of his civil liberties as a citizen of communist Czechoslovakia. The results were Kafkaesque in their absurdity. Jan Novak’s documentary reconstructs this memorable holiday, interspersing footage from the reenacted journey and commentary by its original participants with sunny, optimistic news clips that aired on Czechoslovak television that August.

Free entrance.
English subtitles.
Event supported by Budweiser Budvar.

Facebook event here.