Seară pentru Vladimír Holan

Filiala București a secției de traduceri literare a Uniunii Scriitorilor din România (FILTRALIT) și Centrul Ceh București vă invită la o seară dedicată marelui poet ceh Vladimír Holan, care va avea loc luni, 27 ianuarie 2020, de la ora 19.00.

În cadrul evenimentului va fi prezentat ultimul și al treilea volum al proiectului Operele esențiale ale lui Vladimír Holan în traducere românească. Se va aborda și tematica primelor două volume ale seriei apărute în anul 2017 și, respectiv, 2019, cu sprijinul Ministerului Culturii din Republica Cehă.

I: Durere / Bolest (2017)

II: Toscana / Toskána (2017)

III: Noapte cu Hamlet, Noapte cu Ofelia / Noc s Hamletem, Noc s Ofélií (2019)

Despre viața și opera scriitorului vor vorbi Peter Sragher, președintele FILTRALIT; Dinu Flămând, scriitor și admirator al lui Holan; Sorin Paliga, traducătorul textelor lui Holan. Studenți și actori vor citi din creația autorului.

Vladimír Holan

(1905–1980)

Vladimír Holan este, fără nici o îndoială, cel mai mare poet ceh. S-a născut la 16 septembrie 1905 la Praga și s-a stins din viață în același oraș la 31 martie 1980. La vîrsta de șase ani pleacă, împreună cu părinții, în Boemia de nord, ținutul lui Karel Hynek Mácha, reprezentantul cel mai de seamă al romantismului ceh. Încă în anul 1926, fiind în clasa a șaptea, a publicat primul volum, Evantaiul visător (Blouznivý vějíř). După obținerea examenului de maturitate, timp de șapte ani lucrează ca funcționar la Oficiul de pensii din Praga. Apoi, între 1933 și 1938, a fost redactor al revistei Asociației artiștilor Život (Viața), iar în anii 1939–1940 a condus Programul teatrului E. F. Burian. După această dată, s-a dedicat exclusiv literaturii, creației personale și traducerilor (a echivalat în limba cehă 160 de autori reprezentând 16 literaturi!).

Holan a avut o evoluție complexă și complicată. Debutul s-a aflat sub puternica influență a poetismului apoi, începînd cu anii ’30, a fost reprezentantul curentului meditativ, găsindu-și treptat o voce originală, ce îl delimitează net de colegii de generație. Reacționează, asemeni majorității creatorilor de atunci, la tragedia ce a urmat Diktatului de la München – ocupația nazistă. Apoi, după război, trăiește – pentru scurt timp, tot asemeni multor colegi de generație – entuziasmul provocat de terminarea războiului. Începînd cu anii ’50, Holan începe să atingă marile culmi poetice. Poemele scrise capătă acum acorduri tragice, pătrund în atmosfera nopții, prezintă caracterul accidental și absurditatea vieții umane. Partea cea mai importantă a creației sale este reprezentată de cele trei mari poeme: Noapte cu Hamlet (o primă versiune românească a apărut în anul 1971); Noapte cu Ofelia, inițial gândit ca un pandant al Nopții cu Hamlet – conform însă spuselor văduvei Holanová, cu care am discutat în vara lui 1985, se pare că mare parte a acestui poem a fost aruncată în foc de însuși Holan, poemul intrând în eternitate sub formă de fragment. În sfîrșit, în anul 1963 Holan publică Toscana, un extraordinar poem, deocamdată puțin cunoscut prin traduceri în alte limbi. Versiunea românească este integrală. Volumul Durere (Bolest), un jurnal poetic al anilor ’50 este de asemenea inclus în seria operelor sale majore.

Holan este, fără îndoială, cel mai mare poet ceh. În același timp, este unul dintre cei mai importanți poeți ai secolului 20.

Volumul IV, plănuit să fie publicat în anul 2020, va cuprinde câteva poeme până acum netraduse în limba română, fotografii, note biografice și analize critice datorate unor holanologi consacrați, între aceștia remarcându-se Vladimír Justl și Vladimír Křivánek.

Ca traducător, pot considera că mi-am atins visul: operele esențiale ale lui Vladimír Holan în limba română. Consider, de asemenea, că seria Holan în limba română și în ediție bilingvă poate fi un model de urmat și pentru traducerile în alte limbi. (Sorin Paliga, 4 decembrie 2019)