Zuby_Adaptace na budoucnost – vystava Katedry volneho umeni UMPRUM – 2019 – foto-Lenka_Glisnikova