Like CNDB -Experimental dances of the Berlin surrealist cabaret

19:30 Fri. 24/03

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti, 80-82 Marasesti Blvd, Bucharest, Romania

◈ For ENG please scroll down ◈

În 2017, CNDB este pregătit să întâlnească un public cât mai numeros şi cât mai divers. Festivalul LIKE dă tonul, fiind primul eveniment de anvergură al acestui an pe care îl dedicăm întâlnirii dintre public și scenă.
▬ Vava Ștefănescu – coregraf, manager CNDB https://goo.gl/aDl5QN

Poetic – playful – provocative: The experimental dances of the Berlin surrealist cabaret Die Badewanne

Berlin, Germania, 1949: peisajul devastat de război al orașului a reprezentat grotescul decor pentru fondarea cabaretului artistic Die Badewanne („Cada de baie”).
Format de un grup de pictori, scriitori, dansatori și muzicieni tineri și rebeli în subsolul Femina Bar, el a devenit rapid localul favorit al unui grup de boemi din toate colțurile lumii. Lucrând împreună, artiștii au dezvoltat un program care s-a inspirat din experiența personală a trecutului recent și a adus artele frumoase și literatura, care fuseseră interzise de naziști, înapoi pe scena experimentală.
Prelegerea se va concentra pe dansurile Die Badewanne care au tradus tablourile unor artiști faimoși precum Picasso sau Paul Klee, dar și ale unor membri ai cabaretului, precum Alexander Camaro, în mișcare. Coregrafiile realizate de Iris Barbura pot reprezenta o mărturie a caracterului deopotrivă poetic și experimental al acestor dansuri. Pornind de la fotografiile, documentele și declarațiile artiștilor din Die Badewanne, prelegerea va contura un portret al acestei perioade istorice care nu a pierdut nimic din prospețimea sa impresionantă.

Prelegerea va avea loc în limba engleză.

Intrarea este liberă.

▶ Bio

Agnes Kern este istoric de artă și teoreticiană de dans. În prezent, ea este co-curatoare a Fundației Alexander și Renata Camaro din Berlin, pregătind organizarea unei expoziții și a unui spectacol inspirat de dansatoarea română Iris Barbura alături de CNDB. Ea a mai colaborat la expoziția „BERLIN SUPRAREALIST… Camaro și cabaretul artistic Die Badewanne” (Camaro Foundation, 2014) și la publicația „Unica Zürn – Camaro – Hans Bellmer. Lucrări din anii '40 până în anii '60” (Berlin 2016).

▶ Info bilete și abonamente – https://goo.gl/wV2kfX

▶ Vezi programul complet de spectacole, workshop-uri, discuții și dezbateri LIKE CNDB 2017:
http://www.cndb.ro/festival-like-cndb

◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈

In 2017, CNDB is ready to encounter a public as vast and diverse as possible. The LIKE Festival sets the tone, being the first wide scale event of this year that we dedicate to the meeting between the public and the stage.
▬ Vava Ștefănescu – choreographer, manager of CNDB

Poetic – playful – provocative: The experimental dances of the Berlin surrealist cabaret Die Badewanne

Berlin, Germany 1949: the city’s war-ravaged landscape provided the grotesque setting for the foundation of the artists’ cabaret Die Badewanne (‘The Bathtub’). Formed by a group of young and rebellious painters, writers, dancers and musicians in the basement of the Femina Bar, it quickly established itself as a watering hole of an international Bohemian crowd. Working together, the artists developed a program that drew on their personal experience of the recent past and brought the fine arts and literature that were banned by the Nazis back onto the experimental stage.
The lecture will focus on the dances of Die Badewanne that transferred paintings of well-known artist as Picasso or Paul Klee and of the cabaret’s members themselves as Alexander Camaro into movement. The choreographies made by Iris Barbura can here stand both for the poetical and experimental character of these dances. On the basis of the survived photographs, documents and statements of the artists from Die Badewanne the lecture will give a portrait of this historical period that has lost none of its compelling freshness.

The lecture will be held in English.

Free entrance.

▶ Bio

Agnes Kern is an art historian and dance theorist. She is currently working as a co-curator at the Alexander and Renata Camaro Foundation, Berlin, preparing the exhibition and performance project about the Rumanian dancer Iris Barbura in cooperation with the cndb. She also worked on the exhibition “BERLIN SURREAL … Camaro and the artists’ cabaret Die Badewanne” (Camaro Foundation, 2014) and the publication “Unica Zürn – Camaro – Hans Bellmer. Works of the 1940s to the 1960s” (Berlin 2016).

▶ Check out the whole schedule for performances, workshops, open discussions and debates during LIKE CNDB 2017
http://www.cndb.ro/festival-like-cndb

ARTMAP

Cultural Management Academy 2018
09:00 02.07.→06.07., Bucharest

You can still attend

SNUR
until 16.12., Bucharest