Like CNDB – Alcool (Mihai Măniuțiu, Ada Milea, Vava Ștefănescu)

07:00 Wed. 22/03

Teatrul Nottara, Bd. Gen. Gheorghe Magheru nr. 20, Bucharest, Romania

◈ For ENG please scroll down ◈

În 2017, CNDB este pregătit să întâlnească un public cât mai numeros şi cât mai divers. Festivalul LIKE dă tonul, fiind primul eveniment de anvergură al acestui an pe care îl dedicăm întâlnirii dintre public și scenă.
▬ Vava Ștefănescu – coregraf, manager CNDB https://goo.gl/aDl5QN

„Poemele lui Ion Mureșan, din volumul Cartea Alcool adună inventiv şi curajos poveştile tulburi ale alcoolicilor fără frontiere. Şi fără frontiere de limbaj. Au fost transpuse în muzică de Ada Milea, care explorează cu voluptate expresivitatea versului, jonglează cu subtilitate între un umor sănătos şi o beţie lirică.

Vava Ştefănescu aduce, prin dans, substanţa de contrast, pentru a marca ludicul şi profunzimile, contorsionările de trup şi suflet, tuşa filozofică şi virilitatea poeziei. Aici, pe scena ca un templu al farmecelor, sufletele se joacă şi plâng, cântă şi râd, ne conduc într-un vis care ar putea să le şi să ne desluşească lumea." (Corina Anghel, secretar literar)

Un musical de Mihai Măniuţiu şi Ada Milea pe versurile lui Ion Mureşan
Producător: Teatrul Nottara
Cu: Ada Milea, Vava Ștefănescu, Ada Navrot, Crenguța Hariton, Ioana Calotă, Gabriel Răuță, Alexandru Jitea, Bobo Burlăcianu, Alexandru Neagu, Vladimir Ivanov
Regizor: Mihai Măniuțiu
Scenograf: Adrian Damian
Muzică originală: Ada Milea
Coregraf: Vava Ștefănescu
Light design: Cristian Șimon
Durata: 1h 10min

▶ Bio

Născut în 1954 la Cluj, Mihai Măniuțiu este profesor la Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universităţii „Babeş-Bolyai” şi la Universitatea California Irvine, SUA. A montat în jur de o sută de producții în România, Marea Britanie, Belgia, Franța, Canada, Egipt, Austria, Ungaria, Finlanda, Iugoslavia, Brazilia, multe dintre ele premiate: Don Quijote după Cervantes, Noaptea Walpurgiei de Venedikt Erofeev, Electra după Eschil și Euripide, Woyzeck de Georg Büchner, Exact în același timp de Gellu Naum, Timon din Atena de W. Shakespeare, Richard al II-lea de W. Shakespeare, Antigona de Sofocle etc.

▶ Info bilete și abonamente – https://goo.gl/wV2kfX
Bilet întreg – 40 lei
Bilet redus – 20 lei

▶ Vezi programul complet de spectacole, workshop-uri, discuții și dezbateri LIKE CNDB 2017:
http://www.cndb.ro/festival-like-cndb

◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈◈

In 2017, CNDB is ready to encounter a public as vast and diverse as possible. The LIKE Festival sets the tone, being the first wide scale event of this year that we dedicate to the meeting between the public and the stage.
▬ Vava Ștefănescu – choreographer, manager of CNDB

"Ion Mureșan's poems from the Alcohol Book inventively and courageously gather the seedy stories of alcoholics beyond borders. And beyond language barriers. They've been set to music by Ada Milea, who voluptuously explores the expressivity of the verse, subtly juggling between a healthy humour and lyrical intoxication. Vava Ştefănescu provides, through dance, the contrasting substance, to mark the playful and the profound, the body and soul contortions, the philosophical touch and the virility of the poetry. Here, on the temple-like stage of charms, souls play and cry, sing and laugh, lead us into a dream that could reveal the world to them and to us." (Corina Anghel, literary secretary)

▶ Bio

Born in 1954 in Cluj, Mihai Măniuțiu is a professor at the Theatre and Television Faculty from "Babeş-Bolyai” University (Cluj) and at the California Irvine University, USA. He directed over 100 productions in Romania, Great Britain, Belgium, France, Canada, Egypt, Austria, Hungary, Finland, former Yugoslavia and Brazil, a lot of them awarded with various prizes: Cervantes' Don Quijote, Venedikt Erofeev's Walpurgis Night, Aeschylus and Euripide's Electra, Georg Büchner's Woyzeck, Gellu Naum's Exactly at the Same Time, Shakespeare's Timon of Athens and Richard II, Sofocle's Antigone etc.

▶ Check out the whole schedule for performances, workshops, open discussions and debates during LIKE CNDB 2017
http://www.cndb.ro/festival-like-cndb

ARTMAP

Cultural Management Academy 2018
09:00 02.07.→06.07., Bucharest

You can still attend

SNUR
until 16.12., Bucharest