Noi împotriva voastră

19:00 Sat. 19/08→Sun. 20/08

MNAC Bucharest, Strada Izvor 2-4, Bucharest, Romania

Please scroll down for English.

NOI ÎMPOTRIVA VOASTRĂ
Performance pentru 2 inamici

De: Ruxandra Hule

Durata: 60 minute
Fiecare performance este pentru 2 participanți.
Reprezentații: sâmbătă, 19 august și duminică, 20 august, de la 19:00 și de la 20:30.
Bilete: 17 lei, acoperă posibilitatea de a vizita muzeul înaintea performance-ului.
Rezervări: https://eventbook.ro/event/bilete-noi-impotriva-voastra

Războaiele, invaziile, linșajele, violențele presupun un „noi” și un „voi”, în care inamicul este mereu cel rău. Ceilalți, fie că este vorba despre musulmani, gay, anti-gay, mineri, familiști, pensionari, capitaliști, romi, americani, cocalari, bugetari, săraci, politicieni, you name it, rămân mereu în lumea lor. Între lumea „noastră” și lumea „lor” există mereu o luptă. Ce se întâmplă când „noi” avem nevoie de „voi”?

Timp de o oră stai față în față cu Celălalt. Un necunoscut despre care nu știi nimic. Decât că e inamicul tău. Prin intermediul unor căști audio și al instrucțiunilor vei intra alături de un străin într-o poveste de război. Un one-on-one care apasă limitele si curiozitatea de a merge în lumea celuilalt și a o transforma, despre încredere și auto-protecție, despre dușmani și aliați, despre instincte, contradicții și radicalism.

Acest performance face parte din ciclul NOI ÎMPOTRIVA, conceput ca o serie de date-uri artistice care explorează ideea de tandem, în toate formele sale. El face parte din Programul de Arte Performative curatoriat de Ioana Păun.

/EN: WE VS. YOU
A performance for 2 enemies

By: Ruxandra Hule

Duration: 60 minutes
Each performance is for 2 participants.
Performances on: Saturday, August 19 and Sunday, August 20, from 7:00 PM and 8:30 PM.
Tickets: 17 lei, covering the possibility to visit the museum before the performance.
Reservations: https://eventbook.ro/event/bilete-noi-impotriva-voastra

Wars, invasions, lynchings, violence involve a “we” and a “you," in which the enemy is always the bad one. The others, whether they are Muslims, gay, anti-gay, miners, relatives, retirees, capitalists, Roma, Americans, cocalari, working class people, poor, politicians, you name it, always stay in their world. Between “our" world and “their" world there is always a struggle. What happens when "we" need “you”?

For an hour you will stand face to face with the Other. Someone you do not know about. Except that they’re your enemy. Using audio headsets and instructions, you will join a stranger in a war story. A one-on-one performance that pushes the limits and the curiosity of going into the other’s world and transforming it, about self-confidence and confidence, about enemies and allies, instincts, contradictions and radicalism.

This performance is part of the WE VS. cycle, designed as a series of artistic dates that explore the idea of ​​tandem in all its forms. It is part of the MNAC Bucharest Performing Arts Programme curated by Ioana Păun.

ARTMAP

Cultural Management Academy 2018
09:00 02.07.→06.07., Bucharest

You can still attend

SNUR
until 16.12., Bucharest