Simpozionul de Antropologie urbană, ediția a III-a

10:00 Fri. 25/08→Sat. 26/08

Casa Filipescu Cesianu, Calea Victoriei nr. 151, Bucharest, Romania

Simpozionul de Antropologie urbană

Ediția a III-a

25-26 august 2017, Bucureşti

Tematica specifică:

Prognoza urbană: hărți în continuă mișcare

Muzeul Municipiului Bucureşti, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer” și Societatea Academică de Antropologie vă invită la Simpozionul de Antropologie urbană, ediția a III-a, desfăşurat la Bucureşti în zilele de vineri, 25 august și sâmbătă, 26 august 2017.

Participarea se face pe bază de înscriere prin e-mail la adresa: conferinte@muzeulbucurestiului.ro

Prin acest simpozion anual realizat în colaborare cu alte instituţii, Muzeul Municipiului Bucureşti îşi propune să pună la dispoziţia specialiştilor o platformă de prezentare a ultimelor cercetări din domeniu, să faciliteze comunicarea antropologilor la nivel naţional şi internaţional şi să problematizeze teme de actualitate referitoare la antropologia urbană, socială şi medicală.

Vor fi dezbătute subiecte variate, legate de evoluția instituțională, schimbări culturale şi modificările percepției cetățenilor la nivelul națiunilor, factori de presiune asupra populației şi impactul creşterii economice asupra dezvoltării umane.

În mediul urban domină competiţia, se trăieşte în tensiune. Toţi se grăbesc. O consecinţă va fi sporirea agresivităţii fiecărui individ, o astfel de trăsătură devenind poate un factor sine qua non a comportamentului fiecăruia. Agresivitatea duce la violenţă. Au loc modificări foarte rapide ale gusturilor, ale modului de viaţă, ale expresiei. Oamenii tind a se imita unii pe alţii, se iau după modele de viaţă oferite de publicaţii şi televiziuni. Apar obiceiuri noi ce se impun o vreme, fiind apoi înlocuite de altele. Ca şi moda. Obiceiuri care nu prea ţin seama de precepte morale şi nici de sănătate. De aici creşterea patologiei psiho-somatice. Consecinţele nu pot fi în întregime prevăzute.

Ritmul schimbărilor este foarte accentuat. Au loc schimbări în zona sexualităţii, a alimentaţiei, a petrecerii timpului liber, a mişcării fizice individuale. Efortul fizic e tot mai redus. Toate acestea au o relevanţă antropologică majoră.

Schimbările intervin sistemic şi uneori în regim de urgenţă, efectele impun, fără întârziere, adecvări la noile situaţii. În numai zece ani omenirea se va resimţi în modul de viaţă cotidian, fiind afectată de tot ce se inventează şi se aruncă pe piaţă acum. (Stephen K. Sanderson, Arthur S. Alderson, “Future Trends. A very large scale”, in World Societies: The Evolution of Human Social Life, 2005).

Program:

Vineri, 25 august 2017, Grand Hotel Continental, Calea Victoriei nr. 56, București

9.30: Înscrierea participanţilor

10.00: Deschiderea Simpozionului, Prof. Dr. Octavian Buda, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

10.30: „Azilul de bătrâni în România de azi, sau drumul de la abandonare la resemnare”, Dr. Sultana Avram, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

11.00: Pauză

11.30: „Cât de sănătoasă este apa potabilă din orașe?”, Dr. Emilia Tomescu, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

12.00: „Modelul ecologic de evaluare a violenței la elevi – factori de presiune cu impact în sfera comportamentală”, Dr. Petru Sandu, Institutul Național de Sănătate Publică – Centrul Regional de Sănătate Publică Cluj, Cluj – Napoca; Coautori: Dr. Ileana Maria Mireștean, Dr. Sorina Irimie, Psih. Ioana Beldean Galea, Dr. Anda Ioana Curta, Dr. Cosmina Samoilă

12.30: „George Orwell: despre întâietate şi prognoza datată a ultimului”, Dr. Viorella Manolache, Dr. Andrei Kozma, Societatea Academică de Antropologie

13.00: Pauză

14.00: „Spațiul urban și spațiul școlar. Despre distribuția spațială a școlilor în București”, Dr. Carol Căpiță, Facultatea de Istorie, Universitatea din București

14.30: „Violența structurală în contextul mecanismelor contemporane de alocare a resurselor”, Drd. Alexandru Vasiliu, Facultatea de Filosofie, Universitatea din București

15.00: „Comportament colectiv într-un oraș modelat ca un reactor de agenți”, Dr. Ionuț Purica, Academia Română, Institutul de Prognoză Economică, București

15.30: „Urbanizare și medicalizare: ipostaze ale modernizării”, Prof. Dr. Octavian Buda, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”

16.00: Concluzii

Vineri, 26 august 2017, Casa Filipescu-Cesianu, Calea Victoriei nr. 151, București

10.00-12.00:

– Vizită la „Muzeul Vârstelor”, primul proiect expozițional al unui muzeu cu profil de antropologie urbană din România, urmată de o dezbatere asupra conceptului expoziţional;

– „Reconstituirea fizionomiei după un craniu istoric: Mihai Viteazul ”, Radu Panait;
– Prezentare a expoziției „Zeițe și șamani în credințele străvechi. Plastica antropo-zoomorfă – de la artă la identitate”, Theodor Ignat, curator al expoziției, Muzeul Municipiului Bucureşti.

Evenimentul este realizat sub atenta coordonare a unui Consiliu Știinţific alcătuit din: Prof. Dr. Alexandru Ispas, Director, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, Dr. Cristiana Glavce, cercetător științific gr. 1, Institutul de Antropologie „Francisc I. Rainer”, Prof. Dr. Octavian Buda, UMF Carol Davila, Dr. Andrei Kozma, Preşedinte, Societatea Academică de Antropologie şi Dr. Mihai Constantinescu, Șef Secție Antropologie Socială și Urbană, Muzeul Municipiului Bucureşti.

Comitetul de organizare din Muzeul Municipiului Bucureşti: Dr. Adrian Majuru, Director, Dr. Dan Pîrvulescu, Director Adjunct, Dr. Lelioara Zamani, Șef Birou Istorie Bucureșteană, Dr. Theodor Ignat, Coordonator Secție Arheologie, Angelica Iacob, Șef Serviciu Relații Publice, Marketing, Proiecte Culturale și Horia Ioan Iova, Muzeograf.

Vă așteptăm.
Cu deosebită considerație,
Adrian MAJURU
Director,
Muzeul Municipiului Bucureşti

ARTMAP

Cultural Management Academy 2018
09:00 02.07.→06.07., Bucharest

You can still attend

SNUR
until 16.12., Bucharest