Yuri Leiderman: Autoportret cu valeriană

19:00 Tue. 05/09→Tue. 19/09

tranzit.ro/ Bucuresti, Str. Gazelei 44, Bucharest, Romania

Yuri Leiderman: Autoportret cu valeriană
5 septembrie – 5 noiembrie 2017
Vernisaj: marți, 5 septembrie 2017, orele 19:00
tranzit. ro/ București, Str. Gazelei 44, sector 4

[English version down the page]

„Autoportret cu valeriană” este prima expoziție a lui Yuri Leiderman la București, după ce lucrările sale au fost prezentate cu mai mulți ani în urmă la Festivalul și la Bienala Periferic de la Iași. Expoziția este o reconstrucție fictivă a atelierului pe care artistul ar fi putut să-l aibă undeva în Estul îndepărtat, unde s-ar fi retras să exploreze istoria picturii. Spațiul tranzit devine un pavilion al valerianei, situat ca o continuare a grădinii și ca un loc pentru contemplare, acumulare de amintiri precum și pentru un proces dionisiac de scriere de poeme.

Lucrările din expoziție suprapun și aliniază în fața vizitatorului o serie de figuri din istorie, politică, literatură, artă, știință, filosofie, colate și juxtapuse pe fundaluri colorate care le împrumută acestor personaje viață, halouri, mister sau doar semnalează conexiunile mentale care le-au adus pe pânza artistului. Pushkin cu buclele lui angelice și statutul de icoană în literatura rusă, împreună cu genealogia pe care Leiderman o creează pentru Conceptualiștii Moscoviți; mineralogul Alexander Fersman și o pereche de apatite, mineralele care folosesc drept pigmenți puternici dar care pot fi găsite și în compoziția rocilor lunare; Kennedy și cursa pentru spațiu cu Uniunea Sovietică, pe care el ar fi putut-o transforma într-o cooperare dacă ar fi trăit să realizeze acest fapt; Yasser Arafat pe o cruce, cu motivele de pe keffiyeh-ul său imprimate prin aruncarea zarului; Doku Umarov, până nu de mult unul dintre cei mai căutați jihadiști din Rusia, acum presupus mort, apărând la răsărit din iarba luxuriantă și, în celălalt colț al încăperii, o imagine celebră, deși aici reinterpretată, a lui Putin pescuind.

Leiderman construiește un autoportret care e descifrabil ca atare doar pentru cei care stau cu el în jurul unei mese și îi ascultă poveștile. Este el însuși unul dintre conceptualiștii moscoviți și în atelierul său real din Berlin are o colecție de minerale, este la fel de mult poet și artist vizual, iar mai recent a luat o distanță radicală față de Rusia lui Putin – dar aceste detalii biografice nu sunt direct transferate în lucrări. În schimb, un proces elaborat de conexiuni și descoperiri sau decizii datorate hazardului îl conduc de la o lucrare la alta și de la un motiv la repetiția sau variația acestuia.

Valeriana officinalis este planta din care se obține Corvalolum, un medicament fabricat în Ucraina și Rusia și folosit, între altele, contra depresiei. Autoportretul cu valeriană este punctul de început și de sfârșit al expoziției lui Leiderman la București – o indicare a nivelului de intimitate la care artistul a decis să ne facă părtași. Atunci când personajele din picturi devin prea obsedante, există promisiunea valerianei – aceasta ne poate calma, ne poate adormi dar, potrivit vechii mitologii românești, ea poate alunga și spiritele rele.

Precum în Întâlnirea din Pavilionul Orhideei în China antică, Yuri Leiderman ne așteaptă în al său Pavilion al Valerianei, în Grădina Tranzit, apărând ca acel artist uitat care așază pahare cu vin pe apele unui râu imaginar și ne invită să-i împărtășim amintirile.

Yuri Leiderman s-a născut în 1963 la Odessa, în Ucraina. A participat la expoziții de apartament în Moscova și Odessa începând cu 1982. A absolvit Institutul de Tehnologii în Chimie D. Mendeleev din Moscova în 1987. Este unul dintre membrii fondatori ai grupului „Hermeneutica Medicală” în 1987, grup pe care l-a părăsit în 1990. În perioada 2007-2008 Leiderman a fost unul dintre participanții în Grupul Kapiton (împreună cu Andrei Monastyrski și Vadim Zakharov). Este de asemenea autorul mai multor volume de eseuri, ficțiune și poezie, între care: „Notes” (2013), “Flower Garden” (2012) și “Olor” (2004). În 2005, Leiderman a primit Premiul Andrei Bely, cel mai important premiu independent de literatură din Rusia. Printre expozițiile recente se numără: Bienala de la Odessa, 2017; Bienala de la Kiev – “The School of Kyiv”, 2015; “New Works”, Galerija Gregor Podnar, Berlin, 2013; “HeimatKunde”, Jewish Museum, Berlin, 2011; “Die Ehre hüt von Jugend auf”, RWE Tower și Museum Folkwang, Essen, 2010; “Yuri Leiderman”, Centre d’art contemporain Geneve, Geneva, 2008; și “Birmingham Pattern” (împreună cu Andrey Silvestrov), Ikon Gallery, Birmingham, 2007. Trăiește și lucrează la Berlin de unsprezece ani.

Program de vizitare:
Miercuri și vineri între orele 15:00-19:00.
Joi între orele 16:00-20:00.
Expoziția va fi de asemenea deschisă de câteva ori și în weekend, datele urmând a fi anunțate.

Expoziția a fost realizată cu ajutorul de neprețuit primit de la: Iuliana Dumitru, Eduard Constantin, Marian Ivan, Simion Constantin, Athena Dumitriu și Dana Bobiț (Dacia Plant).

Expoziția lui Yuri Leiderman deschide sezonul de toamnă și marchează 5 ani ai spațiului tranzit.ro/ București.

http://ro.tranzit.org/ro
https://www.facebook.com/tranzitro/
https://www.instagram.com/tranzit.ro.bucuresti/

——————————————————
Yuri Leiderman: Self-portrait with Valerian

5 September – 5 November 2017
Opening: 5 September 2017, 7 p.m.
tranzit. ro/ București, Str. Gazelei 44, sector 4

“The infinite emerges from chance, which you have denied.” (Stéphane Mallarmé: Igitur)

“Self-portrait with Valerian” is the first exhibition of Yuri Leiderman in Bucharest, after his works were presented many years ago at Periferic Festival and Biennial in Iasi. It is a fictional reconstruction of a studio the artist might have had somewhere in the Far East, where he retreated to explore the history of painting. The space of tranzit becomes a Valerian Pavilion, situated as a continuation of the garden and as a place of contemplation, memory gathering and Dionysian poetry writing.

The works in the exhibition overlap and line up in front of the visitor a series of figures from history, politics, literature, art, science, philosophy, collated and juxtaposed on colourful backgrounds that lend these characters life, halos, mystery or simply indicate the mental connection that brought them on the artist’s canvas in the first place. Pushkin with his angelic hair and his icon status in Russian literature, together with the genealogy that Yuri Leiderman creates for the Moscow Conceptualists; mineralogist Alexander Fersman and a couple of apatites, minerals that are strong pigments but can also be found in the composition of moon rocks; Kennedy and the space race with the Soviet Union that he could have turned into a cooperation had he lived to do so; Yasser Arafat on a cross and with his keffiyeh patterned by the throw of dice; Doku Umarov, the once most wanted jihadist in Russia, now supposedly dead, appearing at sunrise from the luxurious grass, and, in the other corner of the room, a famous image, albeit reinterpreted, of Putin fishing.
Leiderman builds a self-portrait that is only readable as such to those who sit around a table with him and listen to the stories. He is one of the Moscow conceptualists himself and he has a collection of minerals in his real studio in Berlin, he is a poet as much as a visual artist and he has a more recent radical distance to Putin’s Russia, but these biographical details are not directly transferred to the works. Instead, an elaborated process of connections and chance discoveries or decisions lead him from one work to the next and from one motif to its repetition or variation.

Valeriana officinalis is the plant from which Corvalolum is obtained, a medicine made in Ukraine and Russia and used, among others, for depression. His Self-portrait with corvalolum is the starting and the end point for Leiderman’s exhibition in Bucharest – an indication of the level of intimacy with the artist that he has decided to expose us to. When the characters in the paintings become too haunting, there is the promise of valerian – it can calm us down, it can put us to sleep but also, according to Romanian mythological use, it can chase away the bad spirits.

As in ancient China’s Orchid Pavilion Gathering, Yuri Leiderman invites us in his Valerian Pavilion in the Tranzit Garden, maybe not as himself but as this forgotten artist who places glasses of wine on an imaginary river stream and invites us to share his memories.

Yuri Leiderman was born in 1963 in Odessa, Ukraine. He participated in apartment exhibitions in Moscow and Odessa since 1982. Graduated from the Moscow Institute of Chemical Technology named after D. Mendeleyev in 1987. He is one of the founding members of the “Medical Hermeneutics” group in 1987, which he left in 1990. During 2007–2008, Leiderman was a participant of the Kapiton Group (with Andrei Monastyrski and Vadim Zakharov). He is also the author of several books of essays, fiction, and poetry, including: “Notes” (2013); “Flower Garden” (2012); and “Olor” (2004). In 2005, Leiderman received the Andrei Bely Prize, the most important independent literature award in Russia. Recent exhibitions include: Odessa Biennale, 2017; Kyiv Biennale – “The School of Kyiv”, 2015; “New Works”, Galerija Gregor Podnar, Berlin, 2013; “HeimatKunde”, Jewish Museum, Berlin, 2011; “Die Ehre hüt von Jugend auf”, RWE Tower and Museum Folkwang, Essen, 2010; “Yuri Leiderman”, Centre d’art contemporain Geneve, Geneva, 2008; and “Birmingham Pattern” (with Andrey Silvestrov), Ikon Gallery, Birmingham, 2007. He lives and works in Berlin since eleven years.

Visiting hours:
Wed., Fri. – 15:00-19:00
Thu. – 16:00-20:00
The exhibition will also be open on several weekends throughout its duration.

Exhibition realized with the invaluable help of Iuliana Dumitru, Eduard Constantin, Marian Ivan, Simion Constantin, Athena Dumitriu and Dana Bobiț (Dacia Plant).

The exhibition of Yuri Leiderman opens the Autumn season and it also marks 5 years of the tranzit.ro/ București space on Gazelei Street. Join us for this double celebration!

http://ro.tranzit.org/en
https://www.facebook.com/tranzitro/
https://www.instagram.com/tranzit.ro.bucuresti/

ARTMAP

Cultural Management Academy 2018
09:00 02.07.→06.07., Bucharest

You can still attend

SNUR
until 16.12., Bucharest