Ovidiu Gherasim – Proca: Clasa de mijloc în România.

18:00 Tue. 26/09

Zpațiu / Zpace, str. Șciusev 103, Chisinau, Moldova

IMAGINI ALE SUCCESULUI ŞI FRUSTRĂRII IDEOLOGICE.

For English, please scroll down.

Proiectul “Strălucirea şi Nefericirea Claselor de Mijloc Europene” continuă în luna septembrie cu contribuţia lui Ovidiu GHERASIM-PROCA. De data aceasta vom fi la Chişinău unde, împreună cu partenerii noştri din proiect – Oberliht – vă vom aştepta la ZPAŢIU pentru o prezentare şi o discuţie cu invitatul nostru.

“Răspunzând programului cultural «Strălucirea şi Nefericirea Claselor de Mijloc Europene», care explorează şi situaţia şi aşteptările claselor de mijloc est europene contemporane, prezentarea publică va examina o selecţie de exemple vizuale şi textuale, pornind de la propriile cercetări de analiză a discursului. Această selecție este capabilă să ilustreze ambivalenţa şi ambiguitatea politică a rolului pe care clasa de mijloc din România, cu aspiraţiile sale globale, îl are în formarea imaginarului post-socialist. Prezentarea va avea loc în limba română, iar conţinutul și interpretarea lui vor fi în întregime deschise dezbaterii.” (Ovidiu GHERASIM-PROCA, septembrie 2017)

Ovidiu GHERASIM-PROCA este lector, membru al Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). Printre domeniile de interes în cercetare se regăsesc studiul ideologiilor politice, tranziţiile politice şi procesele de democratizare, antropologia politică şi studiile culturale. Co-editor al unui volum despre politica digitalizată (Guvernanța electronică. De la promisiuni teoretice la realități empirice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014), este preocupat de studiul revizuirii tehnologice a practicilor democratice și îngrijorat de confuzia intelectuală care o însoțește. Cele mai recente proiecte ale sale urmăresc să dezvolte mijloace teoretice și colaborativ-conversaționale de a înțelege tendințele curente în planul mobilizării politice („Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” – Patterns Lectures, http://www.erstestiftung.org/patterns-lectures/20162017-2/selected-courses/#eindeutiger-bezeichnerVI), construcția și deconstrucția discursului politic („Cadre discursive: cultură – politică”, Tranzit.ro/Iași, http://ro.tranzit.org/en/workshop/iasi/2016-04-09/discursive-frames-culture-politics) sau reexaminarea critică a „sferei publice burgheze” („Retracing the subject”, Tranzit.ro/Iași, http://ro.tranzit.org/en/project/iasi/2016-11-08/public-presentation-of-the-project-retracing-the-subject).

Zpațiu – scenă de artă independentă în Moldova
Zpațiu este o platformă de producție și dezvoltare a practicilor de artă și formelor de cultură contemporană / spațiu de cercetare și teoretizare și abordare critică a acestor practici și forme, dedicat dezvoltării și relevanței lor sociale
https://zpatiu.wordpress.com/

Asociaţia Tinerilor Artiști Oberliht este organizaţie neguvernamentală, binevolă, neafiliată politic, constituită în formă de Organizaţie Obştească de Tineret, care urmăreşte beneficiul public. Ea a căpătat personalitate juridică la 6 iulie 2000. Fondată în anul 2000 și bazîndu-se pe o experiență îndelungată ca actor cultural independent, Asociația Oberliht are scopul de a interconecta scenele artistice dispersate și de a forma o comunitate artistica, utilizînd spațiile publice. Asociația are ca scop să ofere suport tinerilor artiști și să contribuie la dezvoltarea lor personală. Ea dezvoltă și menține platforme interdisciplinare și proiecte ce vizează conectarea atît a inițiativelor locale de artă și cultură contemporană cît și a celor internaționale, și pledează pentru un sector cultural puternic și independent în Republica Moldova și în regiune. Activitatea Asociaţiei este realizată în bază de voluntariat şi urmăreşte principiile auto-gestiunii şi non-profit.
http://www.oberliht.org

STRĂLUCIREA ŞI NEFERICIREA CLASELOR DE MIJLOC EUROPENE este un proiect organizat de către tranzit.ro/ Iaşi între iunie şi noiembrie 2017.

Dintre participanţi: Noa Treister, Ovidiu Pop, Ana Vilenica, Andreea Cioară, Dan Acostioaei, h.arta, BOEM*&Migrating Kitchen, Bojana Piškur & Đorđe Balmazović, Katarzyna Bielińska-Kowalewska şi Zbigniew Marcin-Kowalewski, Ovidiu Gherasim-Proca, Sönke Hallmann & Inga Zimprich şi Smaranda Ursuleanu.

Co-curatorii proiectului sunt: Nebojša Milikić, Livia Pancu şi Florin Bobu.
Partener: Asociaţia Oberliht, Chişinău, Centrul Cultural Rex, Belgrad and German Cultural Center in Iaşi.
Design: Andrei Timofte

Proiect cultural finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional.

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.
Partenerul principal al tranzit.ro este Fundaţia Erste.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EN

Ovidiu Gherasim-Proca: MIDDLE CLASS IN ROMANIA. IMAGES OF IDEOLOGICAL SUCCESS AND FRUSTRATION.

Tuesday, 26th of September 2017, 6 p.m.
ZPAŢIU, Casa Zemstvei Guberniale
Al. Șciusev Street, no. 103, Chișinău
Republic of Moldova

The project “The Glitter(Y) And The Misery Of The European Middle Classes” is continuying in September with the contribution of Ovidiu GHERASIM-PROCA. This time we will be in Chişinău where, together with our project partners – Oberliht – we will be waiting for you at ZPAŢIU for a presentation and a disscution with our guest.

"Replaying to the «The Glitter(Y) And The Misery Of The European Middle Classes» proposal, a program that is exploring both the state and prospects of the contemporary Eastern European middle classes, the public presentation will examine a selection of visual and textual examples, drawing on my discourse analysis research. This selection is able to illustrate the political ambivalence/ambiguity of the role played by the Romanian middle class, with its global aspirations, in the formation of the post-socialist imaginary. The talk will be given in Romanian. The content and its interpretation will be fully open to discussion." (Ovidiu GHERASIM-PROCA, September 2017)

Ovidiu GHERASIM-PROCA is lecturer, member of the Political Science Department, International Relations and European Studies (Al.I.Cuza University, Iasi). Among researched domains one can name: the study of political ideologies, political transitions and democratization precesses, political anthropology and cultural studies. Co-editor of one volume on digitalized politics (Electronic Governance. From Theoretical Promisses to Empirical Realities, University “Al. I. Cuza” Printing House, Iaşi, 2014) Gherasim-Proca is concerned about the study of the technological review of democratic practices and worried about the intellectual confusion accompanying it. The most recent projects attempt to develop theoretical or collaborative-conversational means to understand the current trends in political mobilization („Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” – Patterns Lectures, http://www.erstestiftung.org/patterns-lectures/20162017-2/selected-courses/#eindeutiger-bezeichnerVI), political discourse („Discursive frames: culture – politics”, Tranzit.ro/Iași, http://ro.tranzit.org/en/workshop/iasi/2016-04-09/discursive-frames-culture-politics) and the critical reexamination of the „bourgeois public sphere” („Retracing the subject”, Tranzit.ro/Iași, http://ro.tranzit.org/en/project/iasi/2016-11-08/public-presentation-of-the-project-retracing-the-subject).

THE GLITTER(Y) AND THE MISERY OF THE EUROPEAN MIDDLE CLASSES is a project organized by tranzit.ro/ Iasi between June and November 2017.

Among Participants: Noa Treister, Ovidiu Pop, Ana Vilenica, Andreea Cioară, Dan Acostioaei, h.arta, BOEM*&Migrating Kitchen, Bojana Piškur & Đorđe Balmazović, Katarzyna Bielińska-Kowalewska & Zbigniew Marcin-Kowalewski, Ovidiu Gherasim-Proca, Sönke Hallmann & Inga Zimprich and Smaranda Ursuleanu.

Co-curators of the project are Nebojša Milikić, Livia Pancu and Florin Bobu.
Project Partners: Oberliht Association, Chişinău, Cultural Center Rex Belgrade and Centrul Cultural German, Iaşi
Design: Andrei Timofte

Zpațiu – scenă de artă independentă în Moldova
Zpațiu este o platformă de producție și dezvoltare a practicilor de artă și formelor de cultură contemporană / spațiu de cercetare și teoretizare și abordare critică a acestor practici și forme, dedicat dezvoltării și relevanței lor sociale
https://zpatiu.wordpress.com/

Oberliht Young Artists Association is a non-governmental, voluntary, non-profit and politically non-affiliated society constituted as a Public Youth Organization that has its goal the public benefit. Founded in 2000 and based on rather long working experience as an independent cultural actor, Oberliht aims to interconnect dispersed artistic scenes and build an artistic community making use of public spaces. The Association aims to provide support to young artists and contribute to their professional development. It develops and maintains interdisciplinary platforms and projects aiming to connect the local and international contemporary art and culture initiatives, and advocates for a strong and independent cultural sector in Moldova and in the region. The whole activity of Oberliht Association is based on voluntary work and follows the principles of self-organization and non-profit activity.

Cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund.
This project does not necessarily represent the position of The Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not responsible for the content of the project or how project results can be used. These are entirely the responsibility of the beneficiary of the funding.

The main partner of tranzit.ro is Erste Foundation.

ARTMAP

You can still attend

SNUR
until 16.12., Bucharest