Smarandy Pulansky, My First Orgasm – vernisaj 15 decembrie

18:00 Fri. 15/12→Sat. 13/01

Centrul Artelor Vizuale Multimedia, Strada Biserica Enei nr. 16, Bucharest, Romania

My First Orgasm
Smarandy Pulansky
CAV Multimedia, 15 decembrie 2017 – 13 ianuarie 2018
Vernisaj: vineri 15 decembrie, 6 PM

În cadrul programului FEMcav, de expunere a artistelor din zona multimedia/instalație/performance, My First Orgasm este expoziția care încheie un an și mai bine de întâlniri, solo shows și momente de cumpănă pentru grupul Local Goddesses.
Smarandy vine de la Iași la București, invitată în urma unor discuții destul de aprinse în cadrul grupului nostru, legate de oportunitatea/nevoia de a expune sau nu pizde pe pereții galeriei – la propriu, în scris, ca obiecte, ca statement legat de prezența în lume a femeilor* – și de importanța care este acordată vulvei în general. Are we getting too literal here? Da și nu, pentru că multiplele vulve ale lui Smarandy Pulansky, mii de reproduceri unice ale vulvei personale, sunt tot atâtea mici tablouri, șabloane care umplu pereții, îi tapetează cu un model în același timp abstract și greu de istoria corpului artistei.
My First Orgasm continuă expoziția The Second Deflowering/A doua deflorare (Iași, galeria MERU, mai-iunie 2017) și aduce în spațiul semi-public al galeriei o instalație plină de semnificațiile unei deflorări publice și interminabile.
Pe de altă parte – în primul rând, de fapt – My first orgasm reprezintă traseul grafic al unei experiențe pur personale, al unui anume corp scufundat în propriul său context geo-politic-afectiv, pe care alege să-l reprezinte prin intermediul unor bucățele de carton imprimate cu urma grafică a aceleiași părți a corpului, zi după zi. La fel ca în grafică, atunci când „încarci‟ un material-suport cu tuș ori acrilic iar apoi îl supui la imprimări repetate, desenul, modelul, se șterge sau iese țipător la suprafață în funcție de câtă culoare a mai rămas în muchiile sau pe suprafețele în relief ale materialului-suport. Uneori obții imagini fantomatice, alteori unele pline de informație grafică. Acest proces se traduce și în seria de vulve ale lui Smarandy, care se estompează ca și când s-ar îndepărta apoi reapar, pentru a marca fiecare nouă zi în istoria corpului său.
Instalația este completată cu fotografii și obiecte ceramice, printre care sfârcsul – o mică sculptură din argilă albă pictată cu acrilice, în același timp greșeală de ortografie și joc oedipian de cuvinte – vă așteaptă să-l descoperiți și să-l interpretați.

(expoziție realizată cu sprijinul tranzit.ro/Iași)

eng

My First Orgasm
Smarandy Pulansky
CAV Multimedia, December 15 2017 – January 13 2018
Opening: Friday December 15, 6 PM

Within the frame of the FEMcav program, exhibiting women* artists who work with multimedia, installation and performance, My First Orgasm closes more than one year of meetings, solo shows and balancing acts from the Local Goddesses group.
Smarandy is travelling from Iași to Bucharest, invited following somewhat heated discussions within our group regarding the convenience/need to showcase cunts on the gallery walls – actual ones, in writing, or as objects, as a statement about the worldly presence of women* – and regarding the importance of vulvas in general. Are we getting to literal here? Yes and no, because Smarandy Pulanskyʼs many vulvas, thousands of unique reproductions of her own, personal twat, are just as many little tableaux, patterns to fill up walls, like a sort of wallpaper with motifs which are equally abstract and heavy of the history of the artistʼs body.
My First Orgasm is a continuation of the solo show The Second Deflowering (Iași, MERU gallery, May-June 2017) and brings to the semi-public space of the art space an installation filled with the nuances of public, endless deflowering.
On the other hand – actually, first of all – My First Orgasm represents the graphical path of an experience which is purely personal, that of a certain body drenched in its own geo-political-affective context, choosing to represent this context through little pieces of cardboad stamped with the graphic trace of the same body part, day in, day out. Just like printing an engraving or lytoghraph, when the support material is „loaded‟ with ink or acrylics and then printed repeatedly, the drawing, the pattern fades in or resurfaces blatantly according to the amount of color left in the ridges or on the embossments of the base material. Sometimes you get ghostly images, and sometimes they are filled with visual information. This process can be found in Smarandyʼs series of vulvas, which fade in then resurface, like moving further away then coming back, marking each new day in the history of her body.
The installation is completed by photographs and ceramic objects, notably the sfârcs – a little clay sculpture painted in acrylics, typo and oedipian word play in the same time – who is waiting to be discovered and interpreted.

(with the support of tranzit.ro/Iași)

ARTMAP

You can still attend