IndependențăFragilitateNecesitateAutonomieDependențăTinerețe

19:00 Fri. /

Tranzit.ro/iasi, Str. Al. Lăpușneanu 7-9, Iasi, Romania

10 ani de TEMPS D`IMAGES.
Independență. Experiment. Producție.

Lansarea catalogului împreună cu IULIA POPOVICI şi
MIKI BRANIŞTE

Vineri, 16 Februarie, orele 19.00
tranzit.ro/ Iași
Str. Al. Lăpusneanu, nr. 7-9

“Nu ai conștiința a ceea ce-ai făcut decît atunci cînd ajungi să te uiți în urmă (fiindcă în față e foarte multă ceață). Catalogul celor 10 ani de Temps d’Images e ca o excursie în grup în vîrf de munte, de unde, în aerul rarefiat care-ți taie respirația, vezi întinzîndu-ți-se la picioare un deceniu de teatru și dans independent. Fiecare dintre interviurile din catalog vorbește despre creșterea și provocările acestor artiști, de la Vava Ștefănescu și Farid Fairuz la David Schwartz și Radu Apostol, și despre felul în care Festivalul Temps d’Images i-a sprijinit s-o facă, și-a asociat definitiv conceptul cu nevoile și viziunile celor cu care a colaborat.
Timp de 10 ediții, Temps d`Images a făcut producții și coproducții, rezidențe și parteneriate, a invitat spectacole, ateliere, conferințe și concerte, cu artiști din România și din străinătate. A făcut-o cu o echipă mică și un buget încă și mai mic – dar, se vede la capătul acestui bilanț care este Catalogul de față, a reușit de fiecare dată.” (Iulia Popovici, co-curator al Festivalului Temps d`images Cluj)

Eveniment organizat de tranzit.ro/ Iași în colaborare cu Asociația Colectiv A din Cluj

Această lansare și transmisiune Live este realizată în cadrul proiectului de lungă durată – tranzit.ro/ Iași: Spațiul public. aLIVE desfășurat în perioada 2016-2018 și realizat cu sprijinul financiar al Primăriei Municipiului Iași prin programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2018 din bugetul Primăriei Municipiului Iași.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

EN

IndependenceFragilityNecessityAutonomyDependenceYouthfulness

10 years of TEMPS D`IMAGES. Independence.Experiment.Production
Book Lunch together with IULIA POPOVICI and MIKI BRANIŞTE

Friday, 16th of February, 7 p.m.
tranzit.ro/ Iași
Al. Lăpușneanu Street, No. 7-9

“You only become conscious of what you did when you look back (because ahead is pretty foggy). The catalogue about 10 years of Temps d’Images is like a group hike to the top of the mountain from where, in the breathtaking thin air, you can see a decade of independent theatre and dance stretching at your feet. Each of the interviews in the catalogue speaks of the growth and challenges of these artists, from Vava Ștefănescu and Farid Fairuz to David Schwartz and Radu Apostol, about the way in which the Festival supported them and constantly associated its concept to the needs and visions of the collaborators.
For 10 editions, Temps d’Images produced and co-produced, organised residencies and made partnerships, invited performances, workshops, conferences and concerts, with artists from Romania and abroad. It did it with a small team and an even smaller budget but, as proven at the end of this review – the present catalogue –, it made it through every time.” (Iulia Popovici – co-curator of Temps d`images Festival Cluj)

Event organized by tranzit.ro/ Iași in collaboration with Colectiv A Association from Cluj.

This event will be streamed live in the frame of the long term project tranzit.ro/ Iași: Public Space. aLIVE (2016-2018) realized with the financial support of the Iași City Hall, through the 2018 programme for non-reimbursable funding granted by the Iași City Hall budget.

ARTMAP

You can still attend

SNUR
until 16.12., Bucharest