Suprafață reflexivă, sau primele note în dosar

19:00 Thu. /

Strada Doctor Carol Davila 101, 050453 București, România,

For English, please scroll down.

RO: 22 februarie marchează ziua în care vom întoarce prima pagină a Cazului 101, un artist-run space, în care trendurile și constrângerea sunt doar cuvinte din dicționar iar ceea ce ‘ar trebui să fie’ este doar o etică modernistă. Nu revendicăm poziționări, ci mai degrabă, examinări.

► Artiști: Jesse James, Emil Cristian Ghiță, Veta Jones, Robert Băjenaru

► Curator: Simona Abagiu
“Cum nimic nu se poate dezvolta sau crește pe tărâmuri în continuă mișcare, patru artiști se angajează într-o funcționalitate axată nu pe ierarhie, ci pe interdependență. Una care poate cuprinde/asuma structurile actuale ale ironiei și sincerității, adevărului și relativismului, personalului și socialului ca pe niște orizonturi imprevizibile, dar cu conexiuni puternice, integrându-le într-un tot comun.

Fizicienii pretind că nu există particule elementare, ci doar interdependențe între mai multe forme ale materiei. Rețele. Întreaga noastră existență este bazată pe rețele, fie că vorbim despre cele neuronale, profesionale, sau sociale.

Trăim momentul în care realitatea nu mai poate fi descrisă cu ajutorul unei singure teorii sau paradigme. Multitudinea de contradicții a contemporaneității amețește observatorul actual, astfel încât acesta nu mai găsește un model coerent al realității.
Artiștii prezenți în expoziție îmbrățișează propriul timp istoric, linear și ireversibil, îl modelează, își acceptă statutul de pitici cocoțați pe umărul unor uriași (Chartres), alegând să vorbească atât despre centrul, cât și periferia propriei persoane.

Bourriaud spunea în 1998 că .

Astfel, pretindem a discuta despre realități imediate și a (ne) întreba care sunt mecanismele de producere ale sensului azi, lăsând în urmă statement-ul artistic pentru manualul de instrucțiuni, astfel încât aproprierea individualului să poată fi ușor de parcurs.”

► Vernisaj: 22 februarie, ora 19:00

► Expoziția poate fi vizitată până pe 25 martie, în fiecare sâmbătă (12:00 – 19:00) / cu programare telefonică în prealabil, la numărul 0730 927 358.

————————————————————————-

EN: February 22 marks the day when we turn the first page of Cazul 101, an artist-run space, where trends and constraints are just words in the dictionary. We do not claim positions, but rather experimentation.

► Artists: Jesse James, Emil Cristian Ghiță, Veta Jones, Robert Băjenaru

Curator: Simona Abagiu
“As nothing develops or grows in constantly moving grounds, four artists engage in a functionality focused not on hierarchy, but on interdependence. One that can embody/assume the current structures of irony and sincerity, truth and relativism, individual and social, as unpredictable horizons, yet with strong connections, integrating them into a complete entity.

Physicists claim that there are no elementary particles, but only interdependencies between several forms of matter. Networks. Our whole existence is network-based, whether we’re talking about neural, professional, or social.

Today’s reality can no longer be described by means of a single theory or paradigm. The contemporary dispute of facts and figures distracts the current observer so that he no longer finds a coherent model of reality.
The artists present in the exhibition embrace their own historical, linear and irreversible time, they mould it, they accept the status of dwarfs standing on the shoulders of giants (Chartres), choosing to talk about both the center and the periphery of their own individuality.

Bourriaud said in 1998, .

Therefore, we pretend to examine current realities and question the mechanisms of producing meaning today, leaving behind the artist’s statement for the instruction manual, for each individuality to be easily appropriated.”

► Opening: February 22, 7:00 PM

► The exhibition can be visited each Saturday, until March 25 (12:00 – 7:00 PM) / or by appointment, at +40730 927 358.

ARTMAP

You can still attend