CALUL ALB. Scurtă istorie a urii

20:00 Thu. /

MNAC Bucharest, Strada Izvor 2-4, Bucharest, Romania

/Please scroll down for English.

CALUL ALB: Scurtă istorie a urii (2017-1944)
Muzeul Național de Artă Contemporană
INTRARE pe bază de bilet, disponibil aici, cât și la intrare în seara evenimentului: https://eventbook.ro/theater/bilete-calulalb-mnac. Costului biletului este de 17 lei.

În 2016, o jurnalistă TV plină de zel și dornică de afirmare investighează un proces istoric: condamnarea torționarului Ioan Ficior. Cu 60 de ani înainte, Ioan Ficior, un tânăr comunist zelos, conduce lagărul de muncă Periprava unde 100 de oameni vor muri din cauza tratamentelor inumane aplicate. Se spune că primea prizonierii pe un cal alb și îi teroriza sărind cu calul peste ei. Cu alți 20 de ani înainte, în anii ‘40, un foarte tânăr baron ungur omoară un țăran român în fața fratelui acestuia, Ioan Ficior.

Un spectacol de Ioana Păun, cu Ilinca Manolache, după un scenariu de Smaranda Nicolau, investigația Laura Ștefănuț, muzică live Diana Miron.

Durata: 75 min.

Spectacolul a fost realizat cu susținerea și suportul AFCN, MNAC, Miliția Spirituală, Scena9 și a fost ivitat la festivaluri de teatru și performance precum Temps D’Images, One World Romania, Pledez pentru Tineri – TT Piatra Neamt, Maratonul Teatrului Independent – unde Diana Miron a câștigat premiul special.

___

„Te-ntoarce pe dos și cu capu-n jos, ca o centrifugă.”
(Andra Matzal, Scena9)

„Calul Alb nu poate fi cuprins și așezat într-o pagină, el trebuie văzut și, mai ales, simțit.”
(Alexandra Pascu, B-Critic)

„Ce e important la Calul Alb este faptul că te pune pe gînduri.”
(Oana Stoica, Dilema Veche)

„Exact îndrăzneala de a vorbi în alte nuanțe despre un subiect instalat discursiv în zona adevărurilor absolute îl face o ‘lectură’ obligatorie.”
(Iulia Popovici, Observator Cultural)

„Calul Alb face exerciții de morală, dreptate și conștiință. Este o activitate, dincolo de cercetarea istorică, care te debusolează fiindcă, spre deosebire de alte spectacole și filme care îți spun ce e bine și ce e rău, te lasă să te răzgândești constant, iar și iar și iar.”
(Ioana Păun, interviu NOIZZ.ro)

„Nu se dorește să intri în tabăra nimănui pentru ca nu există, cu adevărat, tabere.Și cameleonul Manolache face tot ce îi stă în putere să ilustreze asta pe parcursul spectacolului schimbându-se din personaj în personaj, trecând dintr-o ‘tabără’ în alta, ținând discursuri, dansând, urlând, aproape înecându-se.”
(Marina Oprea, Revista ARTA)

Credit foto cover: Andra Salaoru / Temps D’Images

/EN:
THE WHITE HORSE: A Short History Of Hate (2017-1944)
National Museum of Contemporary Art of Romania
TICKETS can be bought online, as well as upon entrance: https://eventbook.ro/theater/bilete-calulalb-mnac

In 2016 a TV journalist who fights for affirmation investigates a historical process: the condemnation of torturer Ioan Ficior. Sixty years ago, Ioan Ficior, a prolific young communist, heads the Periprava Labor Camp, where 100 people will die from inhuman treatments. It is said that he was meeting prisoners on a white horse and terrorised them by trampling them with the horse. Another 20 years before, in the 1940s, a very young Hungarian baron killed a Romanian peasant in front of his brother, Ioan Ficior.

A performance by Ioana Păun, with Ilinca Manolache, after a script by Smaranda Nicolau, investigation Laura Ștefănuț, live music Diana Miron. The performance will have English surtitles.

Duration: 75 min

The show was made with the support of AFCN, MNAC Bucharest, Miliția Spirituală, Scena9 and was invited at theatre and performance festivals such as Temps D’Images, One World Romania, Pledez pentru Tineri – TT Piatra Neamt, Maratonul Teatrului Independent (The Independent Theater Marathon) – where Diana Miron won the special prize.

___

“It turns you inside out and upside down like a centrifuge.”
(Andra Matzal, Scena9)

“The White Horse cannot be comprised and put into a page, it must be seen and, moreover, felt.”
(Alexandra Pascu, B-Critic)

“What is important about The White Horse is the fact that it leaves you thinking.”
(Oana Stoica, Dilema Veche)

“It is exactly the courage to talk differently about a subject that is perceived as an absolute truth makes it a mandatory ‘read’.”
(Iulia Popovici, Observator Cultural)

“The White Horse takes an exercise in morals, truth and conscience. It is an activity, beyond historical research, that confuses because, compared to other performances and movies that talk about right and wrong, it leaves you constantly thinking, again and again.”
(Ioana Păun, NOIZZ.ro interview)

“It doesn’t seek for you to take anyone’s part, because there are no real parts to be taken. And Manolache, the chameleon, does everything in her power to illustrate it throughout the performance, changing from one character to another, moving from one part to another, holding speeches, dancing, yelling, almost drowning.”
(Marina Oprea, Revista ARTA)

Photo cover credit: Andra Salaoru / Temps D’Images

ARTMAP

You can still attend