Attempts, Failures, Trials and Errors

18:00 Wed. /

Salonul de proiecte, Tipografia Universul, Corp B, Strada Actor Ion Brezoianu 23-25, etajul 1, Bucharest, Romania

(please scroll down for English version)

Attempts, Failures, Trials and Errors

21 februarie – 1 aprile 2018

Contribuții de: Teresa Almeida, Beam, Shih Wei Chieh, Kate Sicchio & Camille Baker, Renata Gaui, Maria Paulina Gutiérrez, Tincuta Heinzel, Shary Kock, Aline Martinez Santos, Afroditi Psarra, Annette Schmid & Veerle Pennock, Zoran Popovici, Natacha Roussel, Vitalii Shupliak, Giulia Tomasello, Pauline Vierne, ZEST Collective etc.

Proiect inițiat de: Tincuța Heinzel și Hillevi Munthe

Programul deschiderii: Miercuri, 21 februarie, 18.00 – 21.00

18.00: Attempts, Processes and Results, prezentare de Tincuța Heinzel cu intervenții de Janis Jefferies, Teresa Almeida și Shih Wei Chieh
19.00: Vernisaj

În era „prototipajului rapid”, a producției academice mânate de „publici sau dispari” și a competițiilor adresate start-up-urilor, această expoziție reprezintă o încercare de a reflecta la boom-ul tehnologic actual și la desuetudinea discursurilor despre inovație. Proiectul încurajează o perspectivă ecologică, prin care putem lua în considerare întregul ciclu de producție – de la concepție la consum, uzură și degradare a tehnologiei –, punând accentul pe produse depășite, prototipuri ratate, tehnologii și proiecte de textile electronice refuzate.

Chestionând relația dintre ratare și succes, proiectul mizează pe capacitatea artei de a analiza într-o manieră critică și, în același timp, poetică și auto-ironică problematica avansului tehnologic contemporan. Nu trebuie să uităm că artele sunt chemate să adreseze critic mediul în care se manifestă. Mai mult decât mediatori ai științei și dezvoltării tehnologice prin intervenții care vizează spectacularul, artiștii contemporani devin adesea „cultivatori critici”, interogând contextul cotidian și încurajând dezbateri critice legate de practicile actuale în design și în mediul dezvoltării tehnologice.

În contextul economic actual, în care metodele digitale de creație și producție transformă industria pe plan mondial, inovația și creativitatea capătă un rol din ce în ce mai important, în detrimentul unei abordări bazate strict pe productivitate. În consecință, designul capătă un rol central în activitatea de producţie. Tocmai de aceea, abordarea critică a designului poate să suplinească lipsa unor politici industriale angajate și consecvente.

Proiectul Attempts, Failures, Trials and Errors meditează asupra multiplelor aspecte pe care arta, designul și tehnologia le influențează, propunându-și să ofere instrumente de intervenție culturală, socială și tehnică, să încurajeze un mediu de inovație preocupat de problemele sociale și infrastructurale.

În conexiune cu expoziția de la Salonul de proiecte vor avea loc o serie de prezentări și ateliere de fabricație digitală, precum și o tabără de vară la Universitatea din Oradea. Toate aceste activități urmăresc să faciliteze crearea unei platforme de colaborare și schimb de informații între profesioniști din domeniul artei, științei și tehnologiei, și să trezească în publicul larg interesul pentru explorarea limitelor dintre artă și tehnologie.

Website: www.trials-and-errors.com

Expoziție organizată de Asociația 2580 în colaborare cu Asociația Salonul de proiecte și ZEST Collective

Parteneri: NOD makerspace București, Piksel Festival Bergen, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” București, Universitatea Națională de Arte București, Universitatea din Oradea, Kaustik București

Parteneri media: Observator Cultural, Arhitext, Zeppelin

Proiect cultural co-finanţat de: Administraţia Fondului Cultural Naţional, Consiliul Norvegian pentru Artă, Asociația Norvegiană pentru Arte și Meserii

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Salonul de proiecte beneficiază de sprijinul pe termen lung al Fundației Art Encounters, Timișoara.

Salonul de proiecte este un program curatorial inițiat în anul 2011 de Magda Radu și Alexandra Croitoru. Acest program își propune realizarea unor expoziții, prezentări și dezbateri care se concentrează predominant asupra artei contemporane din România, punând producțiile tinerilor artiști într-un context local și internațional mai larg. Între 2011 și 2015 Salonul de proiecte a activat în cadrul MNAC Anexa cu sprijinul Muzeului Național de Artă Contemporană din București. Începând cu toamna lui 2015 programul funcționează exclusiv prin intermediul Asociației Salonul de proiecte. Echipa: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava, Alina Bucur.

Salonul de proiecte
Tipografia Universul, Corpul B, Etaj 1
Ion Brezoianu 23 – 25, București, România
Joi – Duminică / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

_________________________________________________________________

Attempts, Failures, Trials and Errors

February 21 – April 1, 2018

Contributions by: Teresa Almeida, Beam, Shih Wei Chieh, Kate Sicchio & Camille Baker, Renata Gaui, Maria Paulina Gutiérrez, Tincuta Heinzel, Shary Kock, Aline Martinez Santos, Afroditi Psarra, Annette Schmid & Veerle Pennock, Zoran Popovici, Natacha Roussel, Vitalii Shupliak, Giulia Tomasello, Pauline Vierne, ZEST Collective, etc.

Project initiated by: Tincuța Heinzel and Hillevi Munthe

Opening program: Wednesday, February 21, 18.00 – 21.00

18.00: Attempts, Processes and Results, presentation by Tincuța Heinzel with interventions by Janis Jefferies, Teresa Almeida and Shih Wei Chieh
19.00: Opening

Within the realm of electronic and smart textiles there have been promising technological investigations that never quite managed to reach their potential. Despite these disappointments, industry, academia and art continue to explore the possibilities of electronic and smart textiles. Rather than presenting “the next big thing,” Attempts, Failures, Trials, and Errors seeks to understand the various stages of projects’ developments by exploring forgotten attempts and perspectives, less successful paths, and less mediatized wearable technologies and e-textiles projects.

As an interdisciplinary field electronic textiles and wearables are the ground for a series of interdisciplinary clashes between textiles and electronics, between software and hardware, between open source and commercial platforms. These clashes are producing inspiring work, but some encounters are also the source of frustration and irritation. Such issues, which we can call benchmarks, are rarely afforded a place in the spotlight. However, taking a look at the process itself says a lot about artists, designers, technologists thought processes. Test-benches are a form of thinking through and with the materials, a form of playing around, of advancing by small steps. By questioning the idea of failure and success, the project puts an emphasis on art’s critical capacity, while at the same time to poetically and self-ironically address contemporary challenges and concerns.

This exhibition is the start of an ongoing investigation and is as such a test in itself. It presents a collection of the responses to an open call for technical trials and errors, failed prototypes, and rejected art and design works.

The Attempts, Failures, Trials and Errors project meditates on the numerous aspects that art, design and technology influence, seeking to offer instruments for cultural, social and technical interventions, to encourage an innovation medium concerned with social and infrastructural aspects.

In connection with the exhibition at Salonul de proiecte, other activities are scheduled to take place: a series of presentations and digital fabrication workshops, and a summer school at the University of Oradea. All the above are meant to facilitate a platform of collaboration and information exchange between professionals in art, science and technology, and to encourage the public to explore boundaries between art and technology.

Website: www.trials-and-errors.com

Exhibition organised by the 2580 Association in collaboration with the Salonul de proiecte Associaton and ZEST Collective

Partners: NOD makerspace Bucharest, Piksel Festival Bergen, ”Ion Mincu” University of Architecture Bucharest, National University of Arts Bucharest, Oradea University, Kaustik Bucharest

Media partners: Observator Cultural, Arhitext, Zeppelin

Cultural project co-funded by: The Administration of National Cultural Fund, Norwegian Art Council, The Norwegian Association for Arts and Crafts

The project does not represent explicitly the Administration of National Cultural Fund’s position. AFCN is not responsible for the content of the project nor for the way the results may be used. These are in the full responsibility of the benefiter of the financing.

Salonul de proiecte functions with the long-term support of the Art Encounters Foundation, Timișoara.

Salonul de proiecte is a curatorial program initiated in 2011 by Magda Radu and Alexandra Croitoru. The program focuses through exhibitions, presentations and debates on the Romanian contemporary art, while positioning young artists’ productions into a broader context, local as well as international. Between 2011 and 2015 Salonul de proiecte was located within MNAC Anexa and was supported by the National Museum of Contemporary Art in Bucharest. Since the fall of 2015 the program functions exclusively through the Salonul de proiecte Association. Team: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava, Alina Bucur.

Salonul de proiecte
Universul Printing House, Building B, 1st Floor
Ion Brezoianu 23 – 25, Bucharest, Romania
Thursday – Sunday / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

ARTMAP

Dragi prieteni
19:00 Today, Bucharest
Stă să plouă | de Lia Bugnar
20:00 Today, Bucharest
Poetry Slam 2018
17:00 Wed, Chisinau
Cehoslovacia ’18-’68 la Cluj
18:00 Wed→04.04., Cluj-Napoca
Ada Milea & Bobo Burlăcianu
20:00 Wed, Bucharest
Suav III cu andyandrei
22:00 Wed→Thu 22.03, Bucharest
Queer Power – Party w/ Bitchcraft
23:00 Wed→Thu 22.03, Bucharest
Cehoslovacia ’18-’68 la Oradea
18:00 Thu→22.04., Oradea
CinePOLSKA – filme poloneze la Târgu Mureș
20:00 Thu→Sun 25.03, Targu-Mures
Colibri
20:00 Thu, Bucharest
Abstract Gangsta | Morfolina & Anticorp solar
22:00 Thu→Fri 23.03, Bucharest
Weekend Studențesc la One World Romania
10:00 Fri→Sun 25.03, Bucharest
Pentagon/Pentagrama de Liviu Stoicoviciu
12:00 Fri→14.04., Bucharest
Debate&screening: Asalt la ceruri
16:30 Fri→Sat 24.03, Bucharest
Art Savvy
19:00 Fri, Bucharest
Queerama
21:30 Fri, Bucharest
Queerama at One World Romania
21:30 Fri→Sat 24.03, Bucharest
Progressive Poetry la Linia 1
22:00 Fri→Sat 24.03, Bucharest
Repair Cafe #14
13:00 Sat, Chisinau
Queerama
18:00 Sat, Bucharest
Our New President @One World Romania
20:00 Sat→Sun 25.03, Bucharest
Gipsy Mafia / LIVE / 24.03/ora 22
22:00 Sat→Sun 25.03, Bucharest
Nu e bine să vorbești
11:00 Sun, Bucharest
Blackbird de David Harrower
19:00 Sun, Bucharest
Premieră “Friday”
20:30 Sun, Bucharest
Talking Matter #1 – Glass
19:00 27.03., Bucharest
Identitate și Gen
19:30 27.03., Bucharest
Malaga | de Lukas Bärfuss
20:00 27.03., Bucharest
Cineclub Film Menu: Peeping Tom
19:30 28.03., Bucharest
Natura Tentației #rezist
19:30 28.03., Bucharest
Scara Pisicii | comedie neagră
20:00 28.03., Bucharest
Noi împotriva noastră
17:00 29.03.→31.03., Bucharest
Lumea Dinăuntru de John Elsom
20:00 29.03., Bucharest
Înaintea Erei Noastre
20:00 29.03., Bucharest
„Frig” de Lars Noren
19:00 30.03., Bucharest
Târg de vinyluri Paradis Paradis
12:00 31.03.→01.04., Bucharest
Trădare de Harold Pinter
19:00 31.03., Bucharest
Alt Timp Nu Am
19:30 03.04., Bucharest
Sexul cu Roboți
19:30 05.04., Bucharest
Atelierul de pielărie #6
10:30 14.04., Bucharest
Din Calcul Altruist
19:30 16.04., Bucharest
Copilăria-Perioada Fericită
19:30 17.04., Bucharest
DoR Live: La Școală
19:30 23.04., Bucharest
Cum să fim creativi?
19:03 08.05., Bucharest
Green Hours JAZZ Fest – X
18:35 31.05.→03.06., Bucharest