Lansare Corner #6

19:00 Fri. /

tranzit.ro/ Bucuresti, Str. Gazelei 44, sector 4,

Lansare CORNER #6
+BONUS afterparty Utopus [P-Balans]

Vineri, 23 februarie 2018, orele 19:00
tranzit. ro/ București, Str. Gazelei 44, sector 4

În Corner 6 ne-am întrebat al cui este fotbalul feminin, iar răspunsurile pe care le-am obținut sînt date de rubrica „Tinere Speranțe” și de cercetarea Irinei Costache transpusă într-un eseu personal, „Cu dragoste, despre fotbalul feminin”.
„Cine este adevărata?” Petrică Mogoș răspunde acestei bătălii retorice printr-un scurt ghid al fotbalului în postcomunismul tîrziu. Dacă sînteți curioși să aflați mai multe despre situația actuală a sportului, v-am pregătit un interviu cu multipla campioană Violeta Beclea-Szekely.
Alexandra Pirici scrie despre corp ca tehnologie de spectacol și economia avatarurilor digitale ale jucătorilor în fotbalul contemporan.
Înainte de tiki-taka au existat fotbalul total și fotbalul socialist – în „Sistem contra Sistem” Declan Clarke își continuă amplul material despre istoria strategiilor de joc.
Christopher Johnson, protagonist al filmului District 9, ne aduce expertiza sa extra-terestră într-un dialog imaginar cu un ultras, despărțind în patru firul fenomenului la nivel local într-o chestionare continuă a diferenței dintre realitate și construcție.
Ce se întîmplă la marginea imperiului / baza piramidei / locul unde biletul de intrare este cel mai ieftin și pasiunea cea mai mare? Ion Dumitrescu ne duce într-o călătorie prin lumea afectelor și ritualurilor suporterilor organizați într-un fotbal absurd, al echipelor fără suporteri și al suporterilor fără echipă.
Și pentru a vă îmbunătăți moralul, acest număr conține un poster realizat de artista Raluca Popa și o ilustrație a unei sculpturi realizate imediat ce Simona Halep a devenit nr. 1 mondial, lucrare semnată de artistul Cătălin Mihalache.

+BONUS afterparty Utopus [P-Balans]
Utopus este un proiect al lui Ion D care mixează erezii tehno, non-minimale și melancolii fragmentate.

Colaboratori: Raluca Popa, Alexandra Pirici, Petrică Mogoș, Violeta Beclea-Szekely, Irina Costache, Christopher Johnson, Ion Dumitrescu, Declan Clarke, Cătălin Mihalache

Redacție: Sorin Popescu, Dana Andrei, Paul Breazu, Raluca Voinea, Iuliana Dumitru
ISSN 2501-5559
Design: Paul Voggenreiter
Tipărit la IDEA Design & Print
Mulțumiri: Cristina Coșorean, Irina Gheorghe, Andrei Gavril, Dumitru Cocea, Livia Pancu, Navobi Iași
Preț: 12 RON
Contact: cornerfotbalsisocietate@gmail.com
https://www.instagram.com/corner0016/
https://www.facebook.com/cornerfotbalsisocietate/

Proiect cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național.
Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sînt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

//////////////////////////////////////////////////////////////

Magazine launch CORNER #6
+BONUS afterparty Utopus [P-Balans]
Friday, 23 February 2018, 7 pm
tranzit. ro/ București, Str. Gazelei 44, sector 4

In Corner 6 we asked ourselves to whom women’s football belongs, and the answers are given in the column “Tinere Speranțe” (Emerging talents) and by Irina Costache’s research, developed in a personal essay, “With love, about women’s football”.
“Who’s the real one?” Petrică Mogoș responds to this rhetorical battle with a short guide of Romanian football during late post-communism. If you are curious to know more about the current state of sports, we have prepared an interview with the multiple champion Violeta Beclea-Szekely.
Alexandra Pirici writes about the body as technology of the spectacle and the economy of the digital avatars of the players in contemporary football.
Before tiki-taka there was total football and socialist football – in “System against System” Declan Clarke continues his extended material about the history of game tactics.
Christopher Johnson, a protagonist in the movie District 9, brings us his extra-terrestrial expertise in an one-on-no-one interview, splitting the ultras movement at a local level in a continuous questioning of the difference between reality and construction.
What’s happening at the edge of the empire / the base of the pyramid / the place where the ticket is the cheapest and passion the strongest? Ion Dumitrescu brings us on a journey into the world of the radical fan’s affect and rituals in an absurd football, one of teams without supporters and supporters without a team.
And to boost your morale, this issue contains a poster made by the artist Raluca Popa and an illustration of the first sculpture realized right after Simona Halep became World No. 1, an artwork made by the artist Cătălin Mihalache.

+BONUS afterparty Utopus [P-Balans]
Utopus is Ion D’s project that deals with tehno heresies, not-minimal and fragmented melancholy.

Contributors: Raluca Popa, Alexandra Pirici, Petrică Mogoș, Violeta Beclea-Szekely, Irina Costache, Christopher Johnson, Ion Dumitrescu, Declan Clarke, Cătălin Mihalache

Editorial board: Sorin Popescu, Dana Andrei, Paul Breazu, Raluca Voinea, Iuliana Dumitru
ISSN 2501-5559
Design: Paul Voggenreiter
Printed at IDEA Design & Print
Special thanks: Cristina Coșorean, Irina Gheorghe, Andrei Gavril, Dumitru Cocea, Livia Pancu, Navobi Iași
Price: 12 RON
Contact: cornerfotbalsisocietate@gmail.com
https://www.instagram.com/corner0016/
https://www.facebook.com/cornerfotbalsisocietate/

Cultural project co-financed by The Administration of the National Cultural Fund.
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is neither responsible of the project content or of the way in which the
project results may be used. These are entirely the responsibility of the grant beneficiary.

ARTMAP

You can still attend