ODD Theory #10 _ Post-truth

17:00 Sat. /

Muzeul Naţional al Literaturii Române, Nicolae Crețulescu 8, Bucharest, Romania

Suddenly we discovered that we live in a “post-truth world”. Our trust in liberal cyber-optimism was replaced by disappointment. From now on, in order to claim that we understand well what happens, we will have to leave behind not only the TV but also the Facebook account… No. It’s not like that. It’s not so simple. It is naïve to talk about “fake news” without referring to “false consciousness” or to the decay of the bourgeois public sphere. Ovidiu Gherasim-Proca will present and discuss some of the ideas he had in mind when working on the book Almost counter-discourse, published in 2017 by tranzit.ro/ iasi.

Ovidiu Gherasim-Proca is lecturer at the Department of Political Sciences, International Relations and European Studies (“Alexandru Ioan Cuza” University of Iași). Co-editor of a volume on digitalised politics (Guvernanța electronică. De la promisiuni teoretice la realități empirice, Editura Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014) he studies the technological revision of democratic practices and worries about the intellectual confusion that comes with it. The latest projects aim to develop theoretical and collaborative-conversational means of understanding current trends in political mobilization (“Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” – Patterns Lectures) the construction and deconstruction of the political discourse (“Discursive frames: culture – politics”, tranzit.ro/ Iasi) or the critical re-examination of the “bourgeois public sphere” (“Retracing the subject”, tranzit.ro/ Iași).

_______________

Deodată am descoperit că trăim într-o „lume post-adevăr”. Încrederea noastră în cyber-optimismul liberal a lăsat locul dezamăgirii. De acum înainte, pentru a ne lăuda că înțelegem bine ce se întâmplă va trebui să lăsăm în urmă nu numai televizorul, ci și contul de Facebook… Nu. Nu e așa. Nu e chiar atât de simplu. Este naiv să discutăm despre „știri false” fără să ne referim la „falsa conștiință” sau la decăderea sferei publice burgheze. Ovidiu Gherasim-Proca va prezenta/discuta câteva dintre ideile pe care le-a avut în minte atunci când lucra la cartea „Aproape contradiscurs”, publicată în 2017 de Tranzit.ro/Iași.

Ovidiu Gherasim-Proca este lector în Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi). Co-editor al unui volum despre politica digitalizată (Guvernanța electronică. De la promisiuni teoretice la realități empirice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iași, 2014), este preocupat de studiul revizuirii tehnologice a practicilor democratice și îngrijorat de confuzia intelectuală care o însoțește. Cele mai recente proiecte urmăresc să dezvolte mijloace teoretice și colaborativ-conversaționale de a înțelege tendințele curente în planul mobilizării politice („Borders, Barriers and Protest Culture. The New Politics of Social Movements in Central and Eastern Europe” – Patterns Lectures), construcția și deconstrucția discursului politic („Cadre discursive: cultură – politică”, tranzit.ro/ Iași) sau reexaminarea critică a „sferei publice burgheze” („Retracing the subject”, tranzit.ro/ Iași).

____________

ODD THEORY. A series of public meetings around a set of theoretical notions.
A collaborative project by ODD, Modulab and Editura Fractalia, co-funded in 2018 by AFCN.
The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. AFCN is not to be held responsible for the content of the project, nor for the ways in which the results of the project might be used. Those are entirely the responsibility of the beneficiary of the grant.

#10 Post-truth

ARTMAP

You can still attend