Jens Haaning: Light fitting from the House of the People

20:00 Sat. /

tranzit.ro, Bucharest/Cluj/Iasi

Please scroll for the English version.

JENS HAANING: Fără titlu (corp de iluminat din Casa Poporului, Bucureşti), 2018

O nouă lucrare permanentă
Deschidere: Sâmbătă, 24 februarie 2018
tranzit.ro/ Iaşi
Str. Al. Lăpuşneanu, nr. 7-9

Untitled (Light fitting from the House of the People, Bucharest) / Fără titlu (Corp de iluminat din Casa Poporului, Bucureşti), 2018 este noua lucrare pe care Jens Haaning o face în România, la distanţă de doisprezece ani de la ultima sa intervenţie asupra contextului local din Iaşi***. Dacă în 2006 a decis să priveze organizatorii de 10 seturi de cataloage ale bienalei pentru a le disloca şi a le reaşeza într-o situaţie în care acestea să nu mai poată semnifica decât inutilitatea în afara câmpului artei (acestea au fost trimise oficiului poştal central din Conakry, Guineea), în 2018, Jens Haaning dislocă un corp de iluminat din Casa Poporului din Bucureşti pentru a-l instala permanent în spaţiul tranzit.ro/ Iaşi. Acest obiect nu este – aşa cum majoritatea am fi tentaţi să presupunem – un candelabru preţios, făcut special pentru această clădire, ci un corp de iluminat modest (unul dintre zecile de mii pe care nu suntem obişnuiţi să le vedem sau să le menţionam în comentariile noastre despre această clădire).

Din circumstanţele anului 2018, cu greu putem privi în jur fără lentilele ideologiilor capitalismului. A fi raţional devine astăzi a rămâne fidel – în mod obligatoriu – logicii capitaliste. Nu întâmplător vorbim despre „palatul dictatorului Nicolae Ceauşescu” şi nu despre sediul preconizat al întregului aparat de stat al Republicii Socialiste România. La nivel lingvistic, alegerea între cuvântul „palat” şi cuvântul „casă” nu poate fi întâmplătoare. Astăzi, vocabularul însuşi se adaptează exclusiv retoricii ideologiilor în care capitalismul poate funcţiona.
Jens Haaning s-a născut în 1965, în Copenhaga, Danemarca, loc în care trăieşte şi lucrează. Hegemonia ideologică şi cea economică – adică tocmai ceea ce ne modelează chiar şi în cele mai intime şi particulare activităţi ale vieţilor noastre din carul sistemului neo-liberal – sunt de multe ori adresate în practica sa artistică. De multe ori, întâlnirea cu un proiect realizat de către Jens Haaning poate determina un un anumit tip de reflecţie asupra posibilităţilor de redistribuţie ale valorii şi bună-stării, altfel deficit de imaginat.

Jens Haaning a expus extensiv în documenta XI în Kassel, Germania în 2002, Traffic (curatoriată de Nicolas Borriaud) la CAPC Museé d’art contemporain în Bordeaux, Franţa în 2002 şi Bienala Periferic 7, (secţiunea “Strategies of Learning”, curatoriată de către Florence Dérieux) în Iaşi, Romania în 2006. În toamna anului 2017, o amplă expoziţie dedicată practicii sale artistice a putut fi văzută în cadrul Bienalei de la Gothenburg (curatoriată de către Nav Hag), în Gothenburg, Suedia.

Cu sprijinul: Danish Art Foundation, Primăriei Municipiului Iași prin programul pentru acordarea de finanțări nerambursabile în anul 2017 din bugetul Primăriei Municipiului Iași și MNAC – Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti
Mulţumiri: Călin Dan, Molly Haslund, Adrian Dohotaru, Adriana Oprea
Curatori: Florin Bobu, Livia Pancu
Fotografie de Odin Moise.

***“10 catalogues Periferic 7 sent to a post office from Africa, randomly chosen” / 10 cataloage Periferic 7 trimise unui oficiu poştal din Africa, 2006 în cadrul Bienalei Internaţionale Periferic 7: Focussing Iaşi (secţiunea: Strategii ale învăţării, curatoare: Florence Derieux), 2006

EN:

JENS HAANING: Untitled (Light fitting from the House of the People, Bucharest), 2018

A permanent new commission
Opening: Saturday, 24 February 2018
tranzit.ro/ Iaşi
Al. Lăpuşneanu street, no. 7-9

Untitled (Light fitting from the House of the People, Bucharest) / Fără titlu (Corp de iluminat din Casa Poporului, Bucureşti), 2018 is the new work by Jens Haaning in Romania, twelve years away from his previous intervention on the Iaşi local context***. While in 2006 he decided to dispossess the organisers of ten sets of biennale catalogues in order to displace them and to resettle them in a situation in which they would no longer be able to signify anything but uselessness outside the field of art (the catalogues were sent to the central post office of Conakry, Guinea), in 2018 Jens Haaning displaces a light fitting from the Bucharest House of the People in order to install it permanently in the tranzit.ro/ Iaşi space. This object is not – as many of us would be tempted to assume – a valuable chandelier, custom-made for the building, but instead a humble light fixture (one of the dozens of thousands we are not used to see or to mention in our remarks regarding this building).
Given the circumstances of 2018, it is difficult to look around us without the lenses of the ideologies of capitalism. Being rational nowadays becomes being loyal – obligatorily – to the capitalist logic. It is not by chance that we are talking about “the palace of the dictator Nicolae Ceauşescu” instead of about the intended head-office of the entire state administration of the Socialist Republic of Romania. In terms of linguistics, the choice between the word “palace” and the word “house” could not have been a random one. Today, the vocabulary itself adapts exclusively to the ideologies within which capitalism can operate.
Jens Haaning was born in 1965 in Copenhagen, Denmark, where he currently lives and works. His artistic practice addresses in many instances the ideological and economical hegemony that is designing even the most particular and intimate activities our lives within the neo-liberal system. Often, when encountering one of his projects one may become more reflective on the possibilities of infrastructural redistribution of value and wealth, otherwise difficult to be imagined.

Jens Haaning has exhibited extensively, e.g. documenta XI in Kassel, Germany in 2002, Traffic (curated by Nicolas Borriaud) at CAPC Museé d’art contemporain in Bordeaux, France in 2002, and Periferic 7 Biennale, (curated by Florence Dérieux) in Iaşi, Romania in 2006. In the fall of 2017 a large survey of Haaning’s artistic practice could be seen at the Gothenburg Biennial (curated by Nav Haq) in Gothenburg, Sweden.

With the support of: Danish Art Foundation, Iași City Hall, through the 2017 programme for non-reimbursable funding granted by the Iași City Hall budget and MNAC – National Museum of Contemporary Art, Bucharest.
Special thanks: Călin Dan, Molly Haslund, Adrian Dohotaru, Adriana Oprea
Curators: Florin Bobu, Livia Pancu
Photograph by Odin Moise.

***“10 catalogues Periferic 7 sent to a post office from Africa, randomly chosen” / 10 cataloage Periferic 7 trimise unui oficiu poştal din Africa, 2006 as part of the International Bienale Periferic 7: Focussing Iaşi (section: Strategies of learning, curator: Florence Derieux), 2006

ARTMAP

You can still attend