Sound and visual performance by Zsófia Gábor and Dániel Láng

20:00 Fri. /

tranzit.ro/cluj, Samuel Brassai 5, Cluj-Napoca, Romania

[for Hungarian and English please scroll down]

. _ _ OR _ . _
un proiect de ZSÓFIA GÁBORr și DÁNIEL LÁNG
23.02. – 08.03.2018

Zsófia Gábor a studiat artele vizuale, iar Dániel Láng muzica. Împreună formează un cuplu recent stabilit la Cluj, unde se implică în diverse evenimente și proiecte artistice. Abilitățile lor creative sunt canalizate ca răspunsuri la diferitele provocări și solicitări ale mediului artistic și social din jur. Ca atare, ele nu ascultă doar de imperativul estetic al experienței artistice depline sau al creației auctoriale originale, ci vizează obligațiile de bază și administrarea de zi cu zi a societății contemporane lor. Răspunzând la tot felul de solicitări care sunt într-un fel sau altul legate de artă și creativitate, viața și practica lor se modifică într-o asemenea măsură încât ne-am putea întreba unde mai putem trage linia între muncă și „a face altceva”.
Performance-ul audio-vizual intitulat în engleză„. _ _ OR _ . _“ prezentat la tranzit.ro/Cluj este pe de o parte un răspuns ludic la situația în care se găsesc, iar pe de altă parte o experimentare radicală a limitelor și a structurii interne (codificate) a precariatului de astăzi.

Performance-ul începe la ora 4 PM și este deschis publicului în intervalul orelor 20-24 PM. Vă așteptăm!

Mulțumiri speciale: bodoki-halmen zsolt
Curator: Attila Tordai-S.

Program de vizitare:
Marți – Joi 16:00 – 19:00

Adresa: tranzit.ro/Cluj
str. Brassai Sámuel nr. 5, Cluj

mai multe informații:
attila.tordai@tranzit.org
+40745182672
www.tranzit.org
———————————————————

. _ _ OR _ . _
GÁBOR ZSÓFIA és LÁNG DÁNIEL projektje
23.02. – 08.03.2018

Gábor Zsófia vizuális művészeteket, Láng Dániel zenét tanult. A közelmúltban Kolozsvárra letelepedett páros rendszeresen bekapcsolódik különböző művészeti eseményekbe és projektekbe. Kreatív készségeiket a művészeti és társadalmi környezet különböző kihívásaira és kéréseire adott válaszként mozgósítják. Nem pusztán a soha ki nem elégített művészeti tapasztalat esztétikai imperatívusza hívja életre alkotásaikat, hanem sokkal inkább társadalmi környezetükben folyó mindennapjaik adminisztrálása, a hétköznapok szükségszerűsége. Bevállalt munkáik, melyek valamilyen módon mindig kapcsolhatóak a művészethez és a kreativitáshoz oly mértékben módosítják életüket és művészeti gyakorlatukat, hogy joggal lehet feltenni a kérdést: meg lehet-e húzni, s ha igen, hol a határvonalat a munka és a “valami mást csinálni” között?

A kolozsvári tranzit.ro-ban bemutatott audiovizuális performansz melynek angol címe “. _ _ OR _. ” egyrészt játékos válasz arra a helyzetre, amely fogva tartja őket, másrészt radikális rámutatás a prekariátus formáira és az azt fenntartó társadalom (kódolt) belső szerkezetére.

A performansz pénteken 16 órától zárt ajtók mögött kezdődik, a közönség számára 20 órától éjfélig nyilvános. Mindenkit szeretettel várunk!

Külön köszönet: bodoki-halmen zsolt
Kurátor: Attila Tordai-S.

cím: tranzit.ro/Cluj
Brassai Sámuel utca 5. Szám, Kolozsvár

Látohatható:
kedd-csütörtök 16-18 óra között

További információ:
attila.tordai@tranzit.org
+40745182672
www.tranzit.org

———————————————————

. _ _ OR _ . _
a project by ZSÓFIA GÁBORr and DÁNIEL LÁNG
23.02. – 08.03.2018

Zsófia Gábor studied visual arts, and Dániel Láng music. They are a young couple recently based in Cluj, where they are regularly involved in various artistic events and projects. Their creative skills are thus channeled as responses to the various challenges and requests from their artistic and social milieu. As such, they are not merely subject to the esthetic imperative of the never fulfilled artistic experience or the imperatives of creative and auctorial novelty, but instead deal with the continuous obligations and daily management of their contemporary society. Responding to various types of commissions which are in a way or another connected to art and creativity, their live and practice is modified to such an extent that one should ask where we can trace the line between work and ’doing something else’.
The sound and visual performance entitled “. _ _ OR _ . _ “ and presented at tranzit.ro/Cluj is on the one hand a ludic response to the situation in which they are captured, and on the other, a radical experimentation of the boundaries and inner structure of contemporary precariat.

The performance starts at 4 pm and can be visited by the public from 8 pm until midnight.

Special thanks: bodoki-halmen zsolt
Curated by Attila Tordai-S.

Address: tranzit.ro/Cluj
Street Brassai S. nr.5, Cluj

Opening hours:
Tue – Thu 4 – 7 pm

more info:
attila.tordai@tranzit.org
+40745182672
www.tranzit.org

ARTMAP

You can still attend