Nok!Nok! / premieră

20:00 Wed. /

MNAC Bucharest, Strada Izvor 2-4, Bucharest, Romania

Please scroll down for English.

/RO: O adaptare liberă a cărții „Anul gândirii magice”, de Joan Didion

Dramaturgie, regie: Nicoleta Lefter
Cu: Flavia Giurgiu
Video: Ioana Bodale
Muzică: Alex Raptis
Durata: 60 minute
Biletele sunt disponibile atât online, cât și la intrare: https://eventbook.ro/theater/bilete-noknok-mnac.

Blănuri, vin, puf și mătase. Degradarea nu ține cont de clasă.
O scriitoare își pierde subit soțul în timp ce amesteca salata pentru cină. În zilele care urmează analizează fiecare gest, senzație, gând, mișcare, figură, superstiție. Cum deschizi ușa atunci când știi că în spatele ei e vestea proastă? Cum ridici de la spital punga de gunoi în care sunt hainele în care era îmbrăcat? Ce faci cu banii pe care îi avea în portmoneu? Cu ceasul lui? Nimic.

Nicoleta Lefter și Flavia Giurgiu au creat un performance în care își pun la bătaie istoriile personale legate de sfârșit – al unei etape de viață, al unui om apropiat, sfârșitul unei povești de iubire. Combinate cu povestea scriitoarei, muzică contemporană și video live, acestea produc un efect de auto reflecție vizavi de raportarea oricărui dintre noi la Final.

Acest performance are loc doar în limba română Proiectul face parte din Programul de Arte Performative de la MNAC, coordonat de Ioana Păun și va avea reprezentații regulate pe parcursul anului 2018.

Accesul cu automobilul se face pe poarta A1 (intrarea de la Senat), iar ieșirea se face pe la fosta intrare la muzeu. Accesul pietonal rămâne neschimbat.

/EN: A free adaptation of “The Year of Magical Thinking”, by Joan Didion

Playwright, director: Nicoleta Lefter
Performer: Flavia Giurgiu
Video: Ioana Bodale
Music: Alex Raptis
Duration: 60 minutes
Tickets are available online, as well as at the door, on the night of the event: https://eventbook.ro/event/bilete-noknok-mnac

Furs, wine, fluff, and silk. Degradation doesn’t account for class.
A writer loses her husband while she’s making dinner. During the following days, she puts every gesture, sensation, thought, movement, face, superstition under the magnifying glass. How do you open the door when you know there is bad news behind it? How do you receive the hospital bag that contains the clothes that he wore that night? What do you do with the money he had in his wallet? With his watch? With your own self? Nothing.

Nicoleta Lefter and Flavia Giurgiu created a performance in which they expose their personal histories that talk about the end – of a period in life, of somebody close, of a love story. Together with the writer’s story, as well as live contemporary music and video, these produce a self-reflective effect regarding our own stance towards the End.

This performance takes place only in Romanian. The project is part of the MNAC Bucharest Performing Arts Programme, coordinated by Ioana Păun and will be presented regularly throughout 2018.

Car access is made on the A1 Gate (entrance to the Senate) while the exit is made through the former entrance to the museum. Pedestrian access remains unchanged.

ARTMAP

You can still attend