В открытую – proiecție de film

19:00 Tue. /

Zpațiu / Zpace, str. Șciusev 103, Chisinau, Moldova

—–RO——
В открытую

un film documentar de Nikita Nomerz
98’ / 2017 / Rusia

Arta stradală și graffiti sunt feluri de artă care trăiesc în stradă. Nu e ceva ascuns după pereții galeriilor. E accesibilă și deschisă pentru toți. Însă cum apar aceste lucrări de artă și cine stă în spatele acestora? De obicei acești oameni rămîn în umbră. Filmul documentar ”В открытую” va lumina personalitatea artiștilor stradali și oamenii care desenează graffiti din toată Rusia. Zeci de interview-rui filmate vor da răspuns la multe întrebări nu doar a vizualizatorului, dar și a autorilor.
La proiect au participat mai mult de 60 de artiști din toate părțile Rusiei, deci filmul reflectă starea curentă a artei stradale și arată varietatea de stiluri, tehnici, direcții și viziuni. Filmul documentar va arăta ce se petrece în spatele culisei de artă stradală. Acum fiecare poate învăța cum se desfășoară pregătirea și efectuarea lucrărilor de stradă, cum se lucrează la workshopuri și despre participarea la expoziții și festivaluri.

limba rusă cu subtitrare în limba engleză

intrare libera

—–RU——
В открытую

документальный фильм Никиты Номерца
98’ / 2017 / Россия

Стрит-арт и граффити – это искусство, которое живет на улице. Оно не спрятано за стенами галерей. Оно доступно и открыто для всех. Но как появляются эти работы и кто за ними стоит? Обычно эти люди остаются в тени. Документальный фильм “В открытую” пролетит свет на личности уличных художников и граффити-райтеров со всей России. Десятки записанных интервью дадут ответы на многие вопросы не только зрителю, но и самим авторам.

В проекте приняли участие более 60 художников со всей страны, тем самым фильм отражает современное состояние уличного искусства и показывает все разнообразие стилей, техник, направлений и взглядов. Документальный фильм приоткроет дверь в “закулисье” стрит-арта. Теперь каждый сможет узнать, как происходит подготовка и создание уличных объектов, работа в мастерских, участие в выставочных и фестивальных проектах.

Русский язык с английскими субтитрами

бесплатный вход

——EN——-
Into the open

Documentary film by Nikita Nomerz
98’ / 2017 / Russia

Street art and graffiti is an art that lives on the street. It is not hidden behind the walls of the galleries. It is accessible and open to all. But how do these works appear and who is behind them? Usually these people remain in the shadows. The documentary “Into the open” will throw a light on the personality of street artists and graffiti writers from all over Russia. Dozens of recorded interviews will provide answers to many questions not only to the viewer, but also to the authors themselves.

The project was attended by more than 60 artists from all over the country, thus the film reflects the current state of street art and shows a variety of styles, techniques, directions and views. A documentary film will open the door to the “backstage” of street art. Now everyone can learn how the preparation and creation of street objects, work in workshops, participation in exhibition and festival projects takes place.

Russian language with English subtitles

free entrance

ARTMAP

You can still attend

SNUR
until Tmrw, Bucharest