Atelier de lucru intro-disciplinar cu Cristina David [RO] – apel

15:00 Tue. /→Wed. 18/04

Buncher, str. 31 August 1989, nr. 137, Chisinau, Moldova

– – – scroll down for English – – –
RO
Edu-Art: Artist+Artist
apel de participare pentru artiști vizuali & media
Atelier de lucru intro-disciplinar cu Cristina DAVID [RO]
17-18 aprilie 2018
completați formularul de participare până la 14 aprilie 2018
https://goo.gl/forms/KTXhzDUQ7QHiTOVm2
oberliht.org/edu-art-3/
fb.com/Buncher-1353817721348051/
contacte: 022 286317, info@oberliht.org

În interiorul comunității, artiștii se susțin reciproc, se respectă și se admiră uneori. Ne împărtășim ideile, vorbim despre etapele de lucru și ne susținem atunci când avem probleme de ordin logistic sau conceptual.
Ce se întâmplă atunci când oamenii cu cariere individuale din aceleași domenii de lucru încercă să colaboreze?
În ultimii ani s-a vorbit mult despre colaborările trans-disciplinare (interdisciplinare) în mediul artistic. Sunt interesată de aceste dialoguri, mai ales de dialogul dintre artă și știință, dar recent am început să am un interes aparte față de aspectul intro-disciplinar al cooperării dintre artiști.
Îi invit pe colegii mei artiști să mi se alăture pentru o întâlnire de 2 zile în cadrul evenimentului Artist+Artist, pentru a încerca să lucrăm la proiecte comune. Nu pentru a ne susținem reciproc în proiectele noastre individuale, ci pentru a crea o pepenieră de idei pe care să le punem în practică împreună.
—-
agenda atelierului:
ziua 1 (Blocul III, atelierul 209, FAPDD / AMTAP, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)
– o scurtă introducere a inițiativei Artist+Artist urmată de o sesiune de întrebări / răspunsuri;
– formarea grupurilor de lucru;
– discutarea ideilor (brainstorming) și lucrul asupra proiectelor.
ziua 2 (Blocul III, BUNKER, FAPDD / AMTAP, str. 31 August 1989, nr. 137, Chișinău)
– întâlnirea participanților și continuarea lucrului asupra proiectelor;
– prezentarea proiectului sau a etapelor de lucru;
– Întrebări pe final de atelier și concluzii.
—-
Cristina David, artistă vizuală, locuiește în București. A urmat cursurile Facultății de matematică timp de doi ani, apoi a absolvit Facultatea de arte vizuale din cadrul Universității naționale de arte din București. În 2007 a absolvit programul de masterat al Academiei de artă din Bergen, Norvegia. Lucrările acesteia au fost arătate în diferite spații de expunere și în cadrul anumitor evenimente de artă contemporană, precum: Muzeul național de artă contemporană (București), Video Art Biennial (Tel- Aviv), Shedhalle (Zurich), Montehermoso Art Space (Vitoria- Spania), Futura Gallery (Praga), Manifesta8- Contemporary Art Biennial (Spania), The Performance Art Institute (PAI) (San Francisco), Rotor gallery (Graz), tranzit.org/ Iași, , Freiraum Q21- MuseumsQuartier (Viena). În 2015 a inițiat împreună cu curatoarea și istoricul de artă Alina Șerban un curs universitar la Universitatea națională de artă din București numit Clovnii Catastrofei: un deceniu de radicalism, umor și politici identitare în România, fosta Iugoslavie și spațiul ex-Sovietic.

EN
Edu-Art: Artist + Artist
Open call for visual&media artists
Inside-disciplinary workshop with Cristina DAVID [RO]
April 17-18, 2018

fill the app. form by April 14, 2018
https://goo.gl/forms/KTXhzDUQ7QHiTOVm2
oberliht.org/edu-art-3/
fb.com/Buncher-1353817721348051/
contact: 022 286317, info@oberliht.org

Inside the art community there is lots of support between artists. It exists plenty of mutual respect and sometimes admiration. We speak out our ideas, our starting points for our works and we support each-others if we are in trouble, logistically or conceptually.
The purpose of this call is to find out what is happening if people with individual careers from the same working field, try to collaborate.
In the last several years I heard a lot about trans-disciplinary (inter-disciplinary) collaborations within the artistic frame. I am interested in those, especially art& science dialogues, but recently I started to have an interest on the inside- disciplinary aspect of cooperations amongst artists.
I invite my colleagues artists to join me for a 2 days encounter during the Artist+Artist event, to try to work together projects. Not to support each-others in our individual projects, but to create a nursery of join- ideas and put them in practice.

Timeline of the project

Day one (3rd block, artist studio no. 209, Faculty of Fine arts, Applied arts and Design / Academy of Music, Theatre and Fine Arts, 31 August 1989, no. 137, Chisinau)
– a short introduction of this DIWO (Do It with Others) initiative;
– Q& A session and discussion;
– formation of working pairs or small groups of visual&media artists.
– meetings between the artists, discussing ideas (brainstorming) and working at the projects.
Day two (3rd block, BUNKER, Faculty of Fine arts, Applied arts and Design / Academy of Music, Theatre and Fine Arts, 31 August 1989, no. 137, Chisinau)
– meeting all of us;
– presenting the project or the process;
– raising more questions and conclusions on the idea of artistic collaboration;
—-
Cristina David, contemporary artist based in Bucharest. She studied at the Faculty of Mathematics and at the National Art University of Bucharest, in Romania. In 2007 she received an MA in Fine Arts at the Art Academy in Bergen, Norway. Her art works were exhibit in galleries and museums from around the world, among which some of the relevant exhibitions venues and contemporary art events are: the Contemporary Art Museum of Bucharest, Video Art Biennial (Tel- Aviv), Shedhalle (Zurich), Montehermoso Art Space (Vitoria- Spain), Futura Gallery (Prague), Manifesta8- Contemporary Art Biennial (Spain), The Performance Art Institute (PAI) (San Francisco), Rotor gallery (Graz), Freiraum Q21- MuseumsQuartier (Wien), tranzit.org/ Iasi. In 2014 her first artist publication was released by tranzit.ro/ Iasi, called Fakes. In 2015, together with art theoretician Alina Serban Cristina initiated a one semester university course for the National Art University of Bucharest, called Clowns of Catastrophe: A Decade of Radicalism, Humor and Identity Politics in Romania, former Yugoslavia and ex-Soviet Space.

ARTMAP

You can still attend