Movements at an Exhibition and Borderlines | Manuel Pelmuș

20:00 Wed. /

Salonul de proiecte, Tipografia Universul, Corp B, Strada Actor Ion Brezoianu 23-25, etajul 1, Bucharest, Romania

(please scroll down for English version)

Movements at an Exhibition and Borderlines

Dublă prezentare performativă realizată de Manuel Pelmuș, desfășurată simultan în două spații diferite: Salonul de proiecte și Galeria Ivan, București

Miercuri, 18 aprilie, 20.00

Salonul de proiecte
Tipografia Universul, Etaj 1
Ion Brezoianu 23-25

Galeria Ivan
Dimitrie Grecescu 13

În prezentarea lui performativă intitulată Movements at an Exhibition and Borderlines Manuel Pelmuș reflectează asupra „direcției performative” din arta contemporană: care este economia acestui tip de experiență, care sunt mecanismele de producție a valorii, cum putem înțelege strategiile dispariției sau politica vizibilității în societatea actuală, suprasaturată de media? Discursul său e structurat în funcție de limitele trasate de proprietățile corpului fizic. Sau, ca să fim mai exacți, de limitele din ce în ce mai estompate dintre performance-ul live și dispozitivul audio. Ierarhia simțurilor suferă un process de destabilizare: auzul detronează percepția vizuală. Versiuni diferite ale acestui performance au fost realizate recent în Paris, Berlin, Hong Kong, Düsseldorf și Zagreb. Performance-ul va avea loc în limba engleză.

Manuel Pelmuș (n. 1974, București) trăiește și lucrează în Oslo și București. Este unul din artiștii cei mai influenți ai „noului performance”, fiind interesat în ultimul deceniu să reimagineze rolul performance-ului în contextual artelor vizuale. În anii recenți, proiectele sale au fost prezentate la Para Site, Hong Kong (2017-18), Tate Modern, Londra și Tate Liverpool (2016); Ludwig Museum, Köln (2016); Off-Biennale Budapesta (2015 și 2017); Kyiv Biennale (2015); Centre Pompidou, Paris (2014); Van Abbemuseum, Eindhoven (2014); Muzeul de Artă Modernă, Varșovia (2014); Para Site, Hong Kong (2014); Bienala de la Veneția (2013), printre altele. În 2012 i s-a decernat Berlin Art Prize pentru arte performative, iar în 2014 a primit Premiul de Excelență decernat de Centrul Național al Dansului din București.

Credit imagine: Manuel Pelmuș – “Movements at an Exhibition”, Para Site, Hong Kong, 2017-18

Acest program este organizat de Asociația Salonul de proiecte, ca parte a proiectului “Zona gri: intersecția performance – arte vizuale”.

Cu sprijinul: Centrul Național al Dansului București; CEREFREA Villa Noël București; Universitatea Națională de Arte București; Neuer Berliner Kunstverein Berlin; Galeria Ivan București

Proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

Sponsor: Corcova

Salonul de proiecte beneficiază de sprijinul pe termen lung al Fundației Art Encounters, Timișoara.

Salonul de proiecte este un program curatorial inițiat în anul 2011 de Magda Radu și Alexandra Croitoru. Acest program își propune realizarea unor expoziții, prezentări și dezbateri care se concentrează predominant asupra artei contemporane din România, punând producțiile tinerilor artiști într-un context local și internațional mai larg. Între 2011 și 2015 Salonul de proiecte a activat în cadrul MNAC Anexa cu sprijinul Muzeului Național de Artă Contemporană din București. Începând cu toamna lui 2015 programul funcționează exclusiv prin intermediul Asociației Salonul de proiecte. Echipa: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava, Alina Bucur.

Salonul de proiecte
Tipografia Universul, Corpul B, Etaj 1
Ion Brezoianu 23-25, București, România
Joi – Duminică / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

____________________________________________________________________

Movements at an Exhibition and Borderlines

Double lecture performance by Manuel Pelmuș to be held at two different venues simultaneously: Salonul de proiecte and Ivan Gallery, Bucharest

Wednesday, April 18, 20.00

Salonul de proiecte
Tipografia Universul, 1st floor
Ion Brezoianu 23-25

Ivan Gallery
Dimitrie Grecescu 13

In the lecture performance Movements at an Exhibition and Borderlines Manuel Pelmuș reflects on the “performance turn” in contemporary art, on the experience economy, the mechanisms of value production, the strategies of disappearance, and the politics of visibility in our media-saturated society. His discourse in structured according to the limits entailed by the physical body. To be more precise, the limits between live performance and audio installation here become increasingly porous. The hierarchy of the senses undergoes a process of alteration: hearing supersedes vision. Different versions of this performance recently took place in Paris, Berlin, Hong Kong, Düsseldorf, and Zagreb. It will be held in English.

Manuel Pelmuș (b. 1974, Bucharest) lives and works in Oslo and Bucharest. He is one of the leading artists of the “new performance turn,” who have been reimagining the role of performance in the context of the visual arts over the last decade. In recent years, his projects have been shown at Para Site, Hong Kong (2017-18), Tate Modern, London and Tate Liverpool (2016); Ludwig Museum, Cologne (2016); Off-Biennale Budapest (2015 and 2017); Kyiv Biennale (2015); Centre Pompidou, Paris (2014); Van Abbemuseum, Eindhoven (2014); Museum of Modern Art, Warsaw (2014); Para Site, Hong Kong (2014); Venice Biennale (2013), among others. He was awarded the 2012 Berlin Art Prize for performing arts and the Excellence Award of the National Dance Centre, Bucharest, in 2014.

Image credit: Manuel Pelmuș – “Movements at an Exhibition”, Para Site, Hong Kong, 2017-18

This program is organised by the Salonul de proiecte Association as part of the project “The Grey Zone”.

With the support of: The National Centre for Dance Bucharest; CEREFREA Villa Noël Bucharest; The National University of Arts Bucharest; Neuer Berliner Kunstverein Berlin; Galeria Ivan Bucharest

A cultural project co-funded by the Administration of the National Cultural Fund

The project does not necessarily represent the position of the Administration of the National Cultural Fund. The AFCN is not responsible for the content of the project or the manner in which the results of the project may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

Sponsor: Corcova

Salonul de proiecte functions with the long-term support of the Art Encounters Foundation, Timișoara.

Salonul de proiecte is a curatorial program initiated in 2011 by Magda Radu and Alexandra Croitoru. The program focuses through exhibitions, presentations and debates on the Romanian contemporary art, while positioning young artists’ productions into a broader context, local as well as international. Between 2011 and 2015 Salonul de proiecte was located within MNAC Anexa and was supported by the National Museum of Contemporary Art in Bucharest. Since the fall of 2015 the program functions exclusively through the Salonul de proiecte Association. Team: Alexandra Croitoru, Magda Radu, Ștefan Sava, Alina Bucur.

Salonul de proiecte
Universul Printing House, Building B, 1st Floor
Ion Brezoianu 23 – 25, Bucharest, Romania
Thursday – Sunday / 15.00 – 19.00
www.salonuldeproiecte.ro
http://www.facebook.com/SdeProiecte

ARTMAP

You can still attend